Các đơn vị hiệp quản

Công an quận Hoàng Mai
Ngày đăng 24/03/2012 | 00:00  | View count: 7046

Trưởng Công an quận: Đồng chí Nguyễn Đình Chiến

Phó Trưởng công an quận: Đồng chí Nguyễn Văn Linh

Phó Trưởng công an quận: Đồng chí Phạm Ngọc Anh

Phó Trưởng công an quận: Đồng chí Lê Văn Thắng

Phó Trưởng công an quận: Đồng chí Lê Tiến Bắc

Phó Trưởng công an quận: Đồng chí Mai Trọng Thắng

Phó Trưởng công an quận: Đồng chí Nguyễn Quang Huấn (phụ trách PCCC)

 

Điện thoại TB1: 04.36340040;  TB2: 04.36435927