Các đơn vị hiệp quản

Ban Chỉ huy quận sự quận
Ngày đăng 24/03/2012 | 00:00  | View count: 1151

Chỉ Huy trưởng: Đồng chí Nguyễn Hữu Long

Chính trị viên: Đồng chí Lê Đức Hậu

Phó Chủ huy - TMT: Đồng chí Đoàn Việt Tiến

Phó Chủ huy - ĐV: Đồng chí Đào Văn Chiều

Chính trị viên phó: Đồng chí Trần Thanh Túy

 

Điện thoại TB: 04. 36332495