Các đơn vị hiệp quản

Viện kiểm sát quận
Ngày đăng 24/03/2012 | 00:00  | View count: 1280

Viện trưởng: Đồng chí Phan Thị Minh Trâm

Phó Viện trưởng: Đồng chí Trần Xuân Huệ

Phó Viện trưởng: Đồng chí Đặng Hoàng Tú

Phó Viện trưởng: Đồng chí Tạ Hồng Cương

 

Điện thoại: 04.36332500