Các đơn vị hiệp quản

Thanh tra giao thông vận tải
Ngày đăng 24/03/2012 | 00:00  | View count: 1377

Đội trưởng: Đồng chí Ngô Quốc Cường

Phó Đội trưởng: Đồng chí Tưởng Đỗ Hiển

Phó Đội trưởng: Đồng chí Nguyễn Quang Tuấn

 

Điện thoại: 04.36422209