Các đơn vị hiệp quản

Đội quản lý thị trường số 15
Ngày đăng 24/03/2012 | 00:00  | View count: 3806

Đội trưởng: Đồng chí Lê Quốc Dũng

Phó Đội trưởng: Đồng chí Phạm Duy Bình

Phó Đội trưởng: Đồng chí Nguyễn Đình Quang

Phó Đội trưởng: Đồng chí Nguyễn Hoài Anh

 

Điện thoại: 04.36340068