Các đơn vị hiệp quản

Điện lực Hoàng Mai
Ngày đăng 24/03/2012 | 00:00  | View count: 1710

Giám đốc: Đồng chí Nghiêm Xuân Dục

Phó Giám đốc: Đồng chí Kiều Tiến Tú

Phó Giám đốc: Đồng chí Phạm Tuấn Anh

Phó Giám đốc: Đồng chí Phạm Đăng Tuấn

 

Điện thoại: 04.22100470