Các đơn vị hiệp quản

Trung tâm Y tế
Ngày đăng 24/03/2012 | 00:00  | View count: 839

Giám đốc: Đồng chí Nguyễn Thị Minh

Phó Giám đốc: Đồng chí Nguyễn Tuấn Cường

Phó Giám đốc: Đồng chí Trần Thị Thu Hương

Điện thoại: 04. 36332627

 

1. Chức năng, nhiệm vụ:
- Tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về phòng, chống dịch bệnh, HIV/AIDS, các bệnh xã hội, tai nạn thương tích, sức khoẻ lao động và bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khoẻ sinh sản, sức khoẻ môi trường, sức khoẻ trường học, dinh dưỡng cộng đồng, an toàn vệ sinh thực phẩm, truyền thông giáo dục sức khoẻ theo phân cấp và theo quy định của pháp luật;
- Tổ chức khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân;
- Chỉ đạo các trạm y tế phường. Đào tạo, đào tạo lại. Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học.
- Tổ chức thực hiện các dự án, chương trình mục tiêu y tế quốc gia.
2. Thành tích của đơn vị:
- Từ năm 2004-2011: Bằng khen của Bộ Y tế, UBND thành phố Hà Nội, giấy khen của Sở Y tế Hà Nội, UBND quận Hoàng mai;
- Năm 2008: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;
- Năm 2010: Huân chương lao động hạng III;
- Đảng bộ TTYT: Từ năm 2004-2011 được công nhận Đảng bộ trong sạch vững mạnh, trong đó có 4 năm đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu;
- Công đoàn: Từ năm 2004-2011 đạt Công đoàn cơ sở vững mạnh. Năm 2005 và 2006: Bằng khen của Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội, cờ Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc. Năm 2007, 2010: Bằng khen của công đoàn Y tế Việt Nam
- Đoàn TNCSHCM từ năm 2004-2010: Bằng khen của Thành đoàn Hà Nội, giấy khen của Quận đoàn. Năm 2011: Bằng khen của Trung ương đoàn.
3. Kế hoạch, mục tiêu của đơn vị:
- Không để bùng phát thành dịch lớn, nhất là các bệnh dịch nguy hiểm, dịch mới xuất hiện; hạn chế thấp nhất hậu quả do dịch bệnh gây ra.
- Phấn đấu đến năm 2015, hoàn thành một số chỉ tiêu trọng tâm:
+ Duy trì tỷ lệ trẻ em <1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ hàng năm: 100%
+ Tỷ suất tử vong trẻ em sơ sinh: <2,5‰
+ Tỷ suất tử vong trẻ em < 1 tuổi/1000 trẻ sinh ra sống: < 2,8‰
+ Tỷ suất tử vong trẻ em < 5 tuổi/1000 trẻ sinh ra sống: < 3,7‰
+ Tỷ lệ trẻ sơ sinh nhẹ cân < 2500g: 1,8%
+ Tỷ lệ trẻ < 5 tuổi suy dinh dưỡng: 6,5%
+ Số lần khám thai trung bình: 6,1
+ Tỷ lệ phụ nữ có thai được tiêm phòng uốn ván đủ 2 mũi: 99,9%
+ Tỷ lệ quản lý, chăm sóc và điều trị người nhiễm HIV/AIDS: 85%
+ Xây dựng và duy trì phường đạt chuẩn quốc gia về y tế cơ sở: 14/14 phường