Các đơn vị sự nghiệp

Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai

Ngày đăng 01/10/2020 | 04:25 PM  | View count: 921
Đội trưởng: Đồng chí Bùi Thanh Nhã Đội phó: Đồng chí Lê Thanh Thủy Đội phó: Đồng chí Nguyễn Hải Tú   Điện thoại:...

Ban quản lý chợ Hoàng Mai

Ngày đăng 24/03/2012 | 12:00 AM  | View count: 1684
Trưởng ban: Đồng chí Nguyễn Thị Ánh Tuyết Phó Trưởng ban: Đồng chí Cao Quốc Chuộng Phó Trưởng ban: Đồng chí Trần Ngọc Quế Phó Trưởng ban:...

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hoàng Mai

Ngày đăng 24/03/2012 | 12:00 AM  | View count: 5289
Giám đốc: Đồng chí Giang Chí Trung Phó Giám đốc: Đồng chí Vũ Thế Khoản Phó Giám đốc: Đồng chí Lê Hữu Vĩnh Phó...

Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Hoàng Mai

Ngày đăng 24/03/2012 | 12:00 AM  | View count: 4617
Giám đốc: đồng chí Nguyễn Thị Huệ Phó Giám đốc: Đồng chí Tạ Việt Thành Phó Giám đốc: Đồng chí Triệu Thị Hoài Thu ...

Trung tâm phát triển quỹ đất quận Hoàng Mai

Ngày đăng 24/03/2012 | 12:00 AM  | View count: 4496
Giám đốc: Vũ Minh Tú Phó Giám đốc: Đồng chí Đồng Thị Như Hoa Phó Giám đốc: Đồng chí Trần Huy Hoàng     Điện...

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao

Ngày đăng 24/03/2012 | 12:00 AM  | View count: 2708
Giám đốc: Đồng chí Trần Tuấn Anh Phó Giám đốc: Đồng chí Hoàng Nguyên   Địa chỉ cơ quan: Nhà thi đấu quận Hoàng Mai Điện...

Trường năng khiếu TDTT-Thanh thiếu nhi

Ngày đăng 24/03/2012 | 12:00 AM  | View count: 2627
Hiệu trưởng: Phó Hiệu trưởng: Đồng chí Trần Hưng Hoài Phó Hiệu trưởng: Đồng chí Hà Anh Quyết Phó Hiệu trưởng: Đồng chí Nguyễn Việt...