Các đơn vị sự nghiệp

Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Hoàng Mai
Ngày đăng 24/03/2012 | 00:00  | View count: 3161

Giám đốc: đồng chí Nguyễn Thị Huệ

Phó Giám đốc: Đồng chí Tạ Việt Thành

Phó Giám đốc: Nguyễn Hồng Hạnh

Phó Giám đốc: Trần Thị Hương

 

Địa chỉ cơ quan: Khu đô thị Đền Lừ, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai

Điện thoại: 04. 36340510