Các hội

Hội chữ thập đỏ

Ngày đăng 24/03/2012 | 12:00 AM  | View count: 957
Phó Chủ tịch phụ trách: Đồng chí Đặng Thị Yến Phó Chủ tịch: Đồng chí Nguyễn Văn Dần Phó Chủ tịch: Đồng chí Hồ Xuân Minh   Điện thoại: 04.36340452

Hội cựu Thanh niên xung phong

Ngày đăng 24/03/2012 | 12:00 AM  | View count: 878
Chủ tịch: Đồng chí Nguyễn Thị Hiên Phó Chủ tịch: Đồng chí Trần Văn Sáng Phó Chủ tịch: Đồng chí Trần Thị Anh Thơ   Điện thoại: 04.22416157

Hội luật gia

Ngày đăng 24/03/2012 | 12:00 AM  | View count: 881
Chủ tịch: Đồng chí Trần Thị Thanh Nhàn Phó Chủ tịch: Đồng chí Phạm Văn Khải Phó Chủ tịch: Đồng chí Nguyễn Văn Bình   Thường trực: Nguyễn Anh Thư Điện thoại: 04.36332466

Hội người cao tuổi

Ngày đăng 24/03/2012 | 12:00 AM  | View count: 944
Trưởng ban: Đồng chí Nguyễn Cao Khởi Phó trưởng ban thường trực: Đồng chí Lưu Văn Nhung   Điện thoại: 04.36421816

Hội người khuyết tật

Ngày đăng 24/03/2012 | 12:00 AM  | View count: 939
Chủ tịch: đ/c Trần Xuân Hiếu Phó Chủ tịch: đc/ Nguyễn Quốc Hùng Điện thoại: 04. 36623553

Hội người mù

Ngày đăng 24/03/2012 | 12:00 AM  | View count: 924
Chủ tịch: Đồng chí Vũ Thuỷ Điện thoại: 04.36340156