Các phường

Phường Giáp Bát

Ngày đăng 24/12/2014 | 12:00 AM  | View count: 5435
Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường: Đồng chí Nguyễn Hữu Biên Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường: Đồng chí Nguyễn Thế Toàn...

Phường Hoàng Liệt

Ngày đăng 24/03/2012 | 12:00 AM  | View count: 3724
Bí thư Đảng uỷ phường: Đồng chí Nguyễn Thái Sơn Phó Bí thư Đảng ủy phường: Đồng chí Lưu Bách Lụa Phó Bí thư...

Phường Hoàng Văn Thụ

Ngày đăng 24/03/2012 | 12:00 AM  | View count: 4021
Bí thư Đảng uỷ phường: Đồng chí Nguyễn Văn Tuyến Chủ tịch UBND phường: Đồng chí Ngô Sĩ Quý Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường: Đồng ...

Phường Lĩnh Nam

Ngày đăng 24/03/2012 | 12:00 AM  | View count: 2711
Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường: Đồng chí Nguyễn Đình Công Phó Chủ tịch HĐND phường: Đồng chí Nguyễn Tiến Lũy Phó Chủ tịch UBND phường:...

Phường Mai Động

Ngày đăng 24/03/2012 | 12:00 AM  | View count: 3492
Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường: Đồng chí Lê Tuyết Hương Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường: Đồng chí Trần Văn Vịnh Phó Chủ tịch...

Phường Tân Mai

Ngày đăng 24/03/2012 | 12:00 AM  | View count: 3681
Bí thư Đảng uỷ phường: Đồng chí Nguyễn Bách Lợi Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường: Nguyễn Thanh Tùng Phó Bí thư thường trực Đảng...

Phường Thanh Trì

Ngày đăng 24/03/2012 | 12:00 AM  | View count: 1801
Bí thư Đảng uỷ phường: Đồng chí Vương Thị Mai Hương Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường: Đồng chí Dương Văn Hòa Phó Chủ tịch HĐND...

Phường Thịnh Liệt

Ngày đăng 24/03/2012 | 12:00 AM  | View count: 2415
Bí thư Đảng uỷ phường: Đồng chí Lê Hồng Tiến Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường: Đồng chí Nguyễn Văn Đức Phó Chủ tịch HĐND phường:...

Phường Trần Phú

Ngày đăng 24/03/2012 | 12:00 AM  | View count: 2314
Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường: Đồng chí Vũ Thị Thoa Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường: Đồng chí Lê Hải Quang Phó Chủ tịch HĐND phường: Đồng chí Cao Xuân Hùng Phó Chủ...

Phường Tương Mai

Ngày đăng 24/03/2012 | 12:00 AM  | View count: 2721
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường: Đồng chí Đào Thị Thu Hằng Phó Bí thư Thường Trực Đảng ủy phường: Đồng chí Nguyễn Văn Hải Chủ tịch HĐND...

Phường Vĩnh Hưng

Ngày đăng 24/03/2012 | 12:00 AM  | View count: 4565
Bí thư Đảng uỷ phường: Đồng chí Lưu Thị Thanh Huyền Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường: Đồng chí Nguyễn Quốc Đạt Phó Chủ tịch HĐND phường:...

Phường Yên Sở

Ngày đăng 24/03/2012 | 12:00 AM  | View count: 1991
Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường: Đồng  chí Lê Văn Thuận Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường: Đồng chí Nguyễn Quốc Quyết Phó Chủ tịch HĐND phường: Đồng chí Vũ Minh Thư ...

Phường Đại Kim

Ngày đăng 24/03/2012 | 12:00 AM  | View count: 3102
Bí thư Đảng uỷ phường: Đồng chí Trần Đại Dũng Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường: Đồng chí Cung Thị Hồng Loan Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ...

Phường Định Công

Ngày đăng 24/03/2012 | 12:00 AM  | View count: 2255
Bí thư Đảng uỷ phường: Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh Chủ tịch HĐND phường: Đồng chí Nguyễn Thị Phượng Phó Chủ tịch HĐND phường: Đồng chí Trần Đình Lành Chủ tịch UBND phường: Đồng chí...