Các phường

Phường Giáp Bát

Ngày đăng 24/12/2014 | 12:00 AM  | View count: 9066
Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường: Đồng chí Nguyễn Hữu Biên Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường: Đồng chí Nguyễn Thế Toàn...

Phường Hoàng Liệt

Ngày đăng 24/03/2012 | 12:00 AM  | View count: 6554
Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường: Đồng chí Nguyễn Xuân Chinh Phó Bí thư Đảng ủy phường: Đồng chí Lưu Bách Lụa Chủ tịch...

Phường Hoàng Văn Thụ

Ngày đăng 24/03/2012 | 12:00 AM  | View count: 7343
Bí thư Đảng uỷ phường: Đồng chí Nguyễn Quốc Đạt Chủ tịch UBND phường: Đồng chí Ngô Sĩ Quý Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường: Đồng ...

Phường Lĩnh Nam

Ngày đăng 24/03/2012 | 12:00 AM  | View count: 6675
Bí thư Đảng uỷ phường: Đồng chí Hoàng Thị Thúy Chủ tịch UBND phường: Đồng chí Tạ Việt Dũng Phó Bí thư Đảng ủy phường: Đồng chí...

Phường Mai Động

Ngày đăng 24/03/2012 | 12:00 AM  | View count: 6735
Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường: Đồng chí Đặng Thị Thanh Bình Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường: Đồng chí Trần Văn Vịnh Phó Chủ...

Phường Tân Mai

Ngày đăng 24/03/2012 | 12:00 AM  | View count: 8269
Bí thư Đảng uỷ phường: Đồng chí Nguyễn Bách Lợi Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường: Nguyễn Thanh Tùng Chủ tịch HĐND phường: Đồng chí...

Phường Thanh Trì

Ngày đăng 24/03/2012 | 12:00 AM  | View count: 3280
Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường: Đồng chí Vương Thị Mai Hương Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường: Đồng chí Dương Văn Hòa Phó Chủ...

Phường Thịnh Liệt

Ngày đăng 24/03/2012 | 12:00 AM  | View count: 5097
Bí thư Đảng uỷ phường: Đồng chí Lê Hồng Tiến Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường: Đồng chí Nguyễn Văn Đức Chủ tịch HĐND phường: Đồng...

Phường Trần Phú

Ngày đăng 24/03/2012 | 12:00 AM  | View count: 4576
Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường: Đồng chí Vũ Thị Thoa Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường: Đồng chí Lê Hải Quang Phó Chủ tịch HĐND phường: Đồng chí Cao Xuân Hùng Phó Chủ...

Phường Tương Mai

Ngày đăng 24/03/2012 | 12:00 AM  | View count: 5896
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường: Đồng chí Đào Thị Thu Hằng Phó Bí thư Thường Trực Đảng ủy phường: Đồng chí Nguyễn Văn Hải Chủ tịch HĐND...

Phường Vĩnh Hưng

Ngày đăng 24/03/2012 | 12:00 AM  | View count: 8704
Bí thư Đảng uỷ phường: Đồng chí Lưu Thị Thanh Huyền Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường: Đồng chí Vũ Tuấn Đạt Chủ tịch HĐND phường: Đồng chí...

Phường Yên Sở

Ngày đăng 24/03/2012 | 12:00 AM  | View count: 3425
Bí thư Đảng uỷ: Đồng chí Hoàng Việt Đức Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường: Đồng chí Trương Thành Tâm Phó...

Phường Đại Kim

Ngày đăng 24/03/2012 | 12:00 AM  | View count: 6415
Bí thư Đảng uỷ phường: Đồng chí Trần Đại Dũng Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường: Đồng chí Cung Thị Hồng Loan Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ...

Phường Định Công

Ngày đăng 24/03/2012 | 12:00 AM  | View count: 4452
Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch UBND phường: Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn Chủ tịch HĐND phường: Đồng chí Nguyễn Thị Phượng Phó Chủ tịch HĐND phường: Đồng...