cải cách hành chính - tổ chức

Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về bầu cử

Ngày đăng 30/04/2021 | 02:10 PM  | View count: 67
Ngày 13/4/2021, UBND quận Hoàng Mai đã ban hành Công văn số 790/UBND-TP đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận, các tổ chức chính trị - xã hội, các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan,...

Quận Hoàng Mai triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021

Ngày đăng 26/04/2021 | 04:46 PM  | View count: 48
Ngày 20/1/2021, UBND Quận ban hành Kế hoạch số 105/KH-UBND về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2021 nhằm tăng cường hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp,...

Tăng cường tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 12/04/2021 | 03:32 PM  | View count: 81
Trong tháng 3 và tuần đầu tháng 4/2021, UBND quận Hoàng Mai đã tập trung tuyên truyền, phổ biến Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân vào các ngày 30/3, 01/4, 05/4 và 06/4 tới...

Nghị định số 32/2021/NĐ-CP: Tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 12/04/2021 | 03:03 PM  | View count: 75
Ngày 29/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 32/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền...

Những nội dung chủ yếu của Nghị định 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

Ngày đăng 08/04/2021 | 09:13 AM  | View count: 62
Nhằm cụ thể hóa Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 (Luật PCTN), Chính phủ đã ban hành Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ,...

Hội đồng nhân dân quận Hoàng Mai nhiệm kỳ 2016-2021 vinh dự được nhận cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 02/04/2021 | 11:38 AM  | View count: 220
Nhiệm kỳ 2016 - 2021, tổ chức, bộ máy của HĐND quận Hoàng Mai được triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định của Luật, đủ về số lượng, cơ cấu và đảm bảo chất lượng. Hoạt động đã có nhiều đổi mới...

Tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 02/04/2021 | 10:50 AM  | View count: 66
Trong tháng 3/2021, UBND quận Hoàng Mai đã tập trung tuyên truyền, phổ biến Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân vào các ngày 12/3, 17/3 và 26/3 tới Thành viên Ban chỉ đạo...

UBND quận Hoàng Mai tổ chức thực hiện Kết luận thanh tra số 1203/KL-TTCP ngày 16/5/2017 của Thanh tra Chính phủ

Ngày đăng 30/03/2021 | 04:51 PM  | View count: 87
UBND quận Hoàng Mai tổ chức thực hiện Kết luận thanh tra số 1203/KL-TTCP ngày 16/5/2017 của Thanh tra Chính phủ

Thanh tra Quận Hoàng Mai thực hiện tốt công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng trên địa bàn Quận

Ngày đăng 30/03/2021 | 03:55 PM  | View count: 76
Quận Hoàng Mai có tốc độ đô thị hóa và dân số cơ học tăng nhanh, hiện nay dân số quận Hoàng Mai khoảng 50 vạn dân.Trên địa bàn Quận đang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng gần 80 dự án thu hồi...

Tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày đăng 30/03/2021 | 03:25 PM  | View count: 36
Để triển khai công tác thông tin, tuyên tuyền về cuộc bầu cử trên địa bàn Quận đúng pháp luật, đúng tiến độ, đạt hiệu quả cao, đồng thời tạo không khí tích cực, sôi nổi và phấn khởi trong cán bộ,...

Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai tổ chức hội nghị giao ban công tác quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2021

Ngày đăng 29/03/2021 | 06:20 PM  | View count: 170
Thực hiện chương trình công tác năm 2021, ngày 25/3/2021, UBND quận Hoàng Mai đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2021. Đồng chí Nguyễn Minh Tâm -...

Thanh tra quận Hoàng Mai triển khai giao ban công tác với chủ đề nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Ngày đăng 26/03/2021 | 04:15 PM  | View count: 127
Ngày 22/3/2021, Thanh tra quận Hoàng Mai triển khai giao ban đánh giá tiến độ công tác Quý I năm 2021 và triển khai các nhiệm vụ thực hiện trong Quý II năm 2021, đặc biệt nhấn mạnh các nhiệm vụ...

Quận Hoàng Mai: Tổng kết phong trào thi đua năm 2020 và phát động đợt thi đua cao điểm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 19/03/2021 | 10:23 AM  | View count: 221
Sáng ngày 15/3/2021, quận Hoàng Mai đã trang trọng tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2020, phát động đợt thi đua cao điểm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và...

Quận Hoàng Mai vinh dự được Thành phố tặng cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2020

Ngày đăng 17/03/2021 | 11:02 AM  | View count: 241
Năm 2020 là năm cuối cùng thực hiện Nghị quyết Đại hội III Đảng bộ Quận, nhiệm kỳ 2015-2020, năm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội IV Đảng bộ Quận, với nhiều nhiệm vụ quan trọng đặt ra đối...

Đoàn kiểm tra số 2 Quận uỷ Hoàng Mai hoàn thành chương trình làm việc tại 07 phường

Ngày đăng 03/03/2021 | 03:19 PM  | View count: 469
Từ ngày 22/02/2021 đến ngày 02/3/2021, Đoàn kiểm tra số 2 của Quận ủy Hoàng Mai do đồng chí Nguyễn Minh Tâm - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận làm trưởng đoàn cùng các thành viên trong đoàn...

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận