cải cách hành chính - tổ chức

Đại hội công đoàn Đội quản lý thị trường số 15 khóa IV nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày đăng 24/08/2016 | 11:35  | View count: 892

Đại hội Công đoàn Đội QLTT số 15 lần thứ IV tiến hành trong thời điểm toàn thể CNVCLĐ của đơn vị đang hăng hái thi đua hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch công tác năm 2016 và chuẩn bị triển khai các chỉ tiêu kế hoạch công tác năm 2017

     Bám sát hướng dẫn của Liên đoàn lao động quận Hoàng Mai, ngày 19/8/2016, Đại hội Công đoàn Đội quản lý thị trường số 15 khóa IV nhiệm kỳ 2016-2021 được tổ chức nghiêm túc, đúng quy trình. Đại hội đã đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội trước đề ra phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

     Với nhiệm vụ của đơn vị được giao là kiểm tra kiểm soát thị trường trên một địa bàn tương đối phức tạp và rộng, Ban chấp hành CĐ đã xác định rõ và quan tâm thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục như: Vận động 100% CBCC thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Công đoàn các cấp, nâng cao trình độ, nghiệp vụ, chuyên môn, kiến thức pháp luật; làm tốt công tác tham gia quản lý, tổ chức phong trào thi đua, đôn đốc nhắc nhở CBCC thực hiện nghiêm túc quy định trong hoạt động công vụ của Công chức quản lý thị trường và các quy trình công tác của Ngành, đơn vị đề ra; thực hiện tốt quy chế phối hợp làm việc giữa BCH CĐ và lãnh đạo đơn vị, tiến hành họp bình xét và cắm cờ thi đua hàng tháng đối với CBCC, động viên khen thưởng kịp thời đối với tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, đẩy mạnh phong trào TDTT; trú trọng chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CBCC, trợ cấp, thăm hỏi kịp thời khi đoàn viên gặp hoàn cảnh khó khăn, tham gia hoạt động xã hội, từ thiện như ủng hộ cán bộ, chiến sỹ đảo Trường Sa, "Quỹ đền ơn đáp nghĩa", "Quỹ tình thương", "Quỹ người nghèo"... ủng hộ các nạn nhân bị thiên tai, bão lũ ... phối hợp với lãnh đạo đơn vị tổ chức du lịch, gặp mặt các cháu thiếu nhi nhân ngày 1/6....Bên cạnh những kết quả đạt được, Đại hội cũng nghiêm khắc nhìn nhận những hạn chế cần khắc phục đó là việc đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động Công đoàn còn chậm, năng lực, tính chủ động, sáng tạo của một số đoàn viên công đoàn còn hạn chế chưa đáp ứng được yêu cầu hoạt động Công đoàn trong tình hình mới và đề ra mục tiêu cho nhiệm kỳ tiếp theo như sau: "Tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động công đoàn, xây dựng đội ngũ công nhân lao động, đoàn viên công đoàn vững vàng về chính trị, giỏi chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh góp phần xây dựng đơn vị ổn định và phát triển.

     Tại đại hội, các đoàn viên công đoàn đã tín nhiệm bầu ra ban chấp hành khóa IV nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu cao, gồm 03 đồng chí: đ/c Phạm Duy Bình, đ/c Vũ Thị Mai Phương, đ/c Nguyễn Trọng Xuân và đặt niềm tin vào Ban chấp hành mới sẽ tiếp thu, khắc phục những tồn tại của nhiệm kỳ trước để có nhiều giải pháp nhằm thực hiện tốt mục tiêu của nhiệm kỳ mới góp phần hoàn thành mọi chỉ tiêu mà cấp trên giao cho.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận