cải cách hành chính - tổ chức

Hội nghị Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV
Ngày đăng 10/10/2016 | 10:38  | View count: 635

Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Công văn số 30/ĐĐBQH ngày 21/9/2016 của Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; Ngày 05/10/2016, Thường trực HĐND Quận phối hợp với UBND Quận, UBMTTQ quận Hoàng Mai tổ chức Hội nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV

     Tại Hội nghị, các vị Đại biểu Quốc hội đã trình bầy Báo cáo với cử tri dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XIV và thông báo với cử tri những ý kiến trả lời của các cấp, các ngành Trung ương và Thành phố tại buổi tiếp xúc cử tri lần trước.

     Hội nghị đã ghi nhận ý kiến phát biểu của 20 cử tri về các vấn đề khác nhau như các nội dung liên quan đến công tác ban hành Luật; hoạt động giám sát của Đại biểu Quốc hội. Cử tri có ý kiến đề nghị các vị Đại biểu Quốc hội đổi mới cách thức tiếp xúc cử tri, tăng cường hoạt động tiếp dân, tiếp nhận đơn thư, theo dõi, đôn đốc tiến độ giải quyết ý kiến, kiến nghị và thông báo tới cử tri kết quả thực hiện… Các vấn đề dân sinh bức xúc trên địa bàn Thành phố, địa bàn Quận như công tác giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai - trật tự xây dựng, quy hoạch, quản lý các tòa nhà chung cư… cũng được cử tri đề cập.

     Ông Lê Quân - thay mặt Đoàn Đại biểu Quốc hội đã tiếp thu toàn bộ ý kiến, trong đó đặc biệt quan tâm đến các vấn đề thuộc thẩm quyền của Quốc hội như công tác ban hành Luật, hoạt động giám sát, tiếp nhận và xử lý đơn…

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận