cải cách hành chính - tổ chức

Quận Hoàng Mai tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác tôn giáo, công tác xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyển
Ngày đăng 04/09/2018 | 11:31  | View count: 259

Với phương châm tiếp tục tăng cường và thực hiện tốt chủ đề năm 2018 “Năm Dân vận chính quyền” của Ban Dân vận Trung ương, chủ đề của Thành ủy Hà Nội “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” đạt hiệu quả, đồng thời giúp các đơn vị tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ nội dung năm 2018, Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội đã phối hợp với trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong tổ chức các lớp tập huấn nhằm thông tin đến các đơn vị những văn bản để thực hiện tốt công tác dân vận

     Thực hiện nội dung giấy triệu tập của Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội, trong 03 ngày 21, 22 và 23/8/2018, Thành viên của quận Hoàng Mai gồm các đồng chí Thành viên Ban Chỉ đạo Xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở quận Hoàng Mai, lãnh đạo UBND quận; các đồng chí Chủ tịch LĐLĐ quận, trưởng các phòng Nội vụ, Văn hóa thông tin, Tư pháp, Văn phòng quận và lãnh đạo, chuyên viên Ban Dân vận Quận ủy đã tích cực tham gia các nội dung học lớp tập huấn nghiệp vụ công tác tôn giáo, công tác xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền do Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức. Sau khi nghe các đồng chí giảng viên truyền đạt hướng dẫn một số nội dung để tổ chức thực hiện tốt hơn tại đơn vị, các thành viên tham gia lớp của quận Hoàng Mai đã tham gia viết bài thu hoạch, thông qua bài viết đã nêu nhận thức của mình về nội dung được hướng dẫn, liên hệ thực tế trong công việc và đưa ra một số giải pháp để thực hiện công tác dân vận trong thời gian tiếp theo sẽ đạt hiệu quả cao hơn. Với quyết tâm cao các đơn vị của quận Hoàng Mai tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác dân vận, góp phần tích cực trong việc hoàn thành xuất sắc các tiêu kinh tế-xã hội, An ninh - Quốc phòng năm 2018 của quận Hoàng Mai.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận