cải cách hành chính - tổ chức

UBND quận Hoàng Mai triển khai kế hoạch công tác năm 2019
Ngày đăng 08/01/2019 | 10:15  | View count: 770

Sáng ngày 05/01/2019, UBND quận Hoàng Mai tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2019, với quyết tâm bắt tay thực hiện nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm. Đồng chí Nguyễn Minh Tâm - Phó Bí thư Thường Quận ủy và đồng chí Nguyễn Quang Hiếu - Phó Bí thư Quận ủy - Chủ tịch UBND Quận chủ trì hội nghị

     Quận Hoàng Mai đặt ra mục tiêu tổng quát trong năm 2019 là tiếp tục tổ chức triển khai đồng bộ, có hiệu quả các nội dung chủ đề năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; giữ vững ổn định kinh tế, đảm bảo phát triển bền vững gắn với cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển; làm tốt công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, quản lý đô thị và bảo vệ môi trường; phát triển sự nghiệp văn hóa - xã hội, thực hiện tốt các mục tiêu về an sinh, phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; Đảm bảo quốc phòng, quân sự địa phương và giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội.

     Trong năm 2019, quận Hoàng Mai đặt ra 16 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; Nhóm chỉ tiêu kinh tế tổng hợp: Tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất trên địa bàn 13,72%; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 6.534 tỷ đồng; tổng chi ngân sách nhà nước 2.246,46 tỷ đồng. Nhóm chỉ tiêu xã hội: tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế 88,2%; tỷ lệ lao động tham gia BHXH bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp 90%; Số trường công lập đạt chuẩn quốc gia tăng thêm 02 trường. Nhóm chỉ tiêu đô thị, môi trường: tỷ lệ dân số được cung cấp nước sạch 100%; tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom và vận chuyển trong ngày 100%…

     Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Quang Hiếu - Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai yêu cầu các phòng, ban, đơn vị và UBND các phường khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện ở đơn vị mình, bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ III đã đề ra, trong đó tập trung thực hiện những chỉ tiêu còn đạt thấp để hoàn thành ngay trong năm 2019. Tập trung thực hiện công tác GPMB để triển khai đấu giá quyền sử dụng đất; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành Thành phố để xác định giá đất, làm cơ sở thu tiền sử dụng đất đối với một số doanh nghiệp trên địa bàn còn nợ nghĩa vụ tài chính. Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai cũng đề nghị phát huy hiệu quả các chợ, trung tâm thương mại đã đầu tư, gắn với kiên quyết xử lý các chợ cóc, chợ tạm; chủ động triển khai nhiệm vụ công tác thuế ngay từ những ngày đầu năm để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2019.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận