cải cách hành chính - tổ chức

Một số hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND Thành phố Hà Nội trong tuần 13 năm 2019
Ngày đăng 12/04/2019 | 11:41  | View count: 449

Thực hiện Nghị định số 09/2017 của Chính phủ về việc quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước; Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 5/9/2018 của UBND Thành phố ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước thành phố Hà Nội, Văn phòng UBND Thành phố cung cấp thông tin về một số hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND Thành phố trong tuần 13 năm 2019 như sau

     1.Triển khai đồng bộ nhiều hoạt động trọng tâm trong quý II/2019

     Ngày 26/3/2019, UBND Thành phố đã tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến quý I/2019 của UBND Thành phố và triển khai các nhiệm vụ công tác quý II/2019, trong đó, UBND Thàh phố yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn nghiêm túc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: chuẩn bị tốt các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp bất thường HĐND Thành phố; chú trọng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp thông qua việc tiếp nhận hồ sơ qua mạng để thành lập mới doanh nghiệp, công tác cấp đổi giấy đăng ký kinh doanh, gia hạn các dự án, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án. Nâng cao chất lượng giải quyết TTHC, tăng cường tiếp nhận hồ sơ một cửa, đảm bảo cắt giảm tối đa thủ tục rườm rà, phức tạp cho người dân, doanh nghiệp và các hộ kinh doanh cá thể phát triển thành doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đẩy nhanh tiến độ bồi thường, GPMB, ưu tiên các công trình, dự án trọng điểm của Thành phố; tiến độ giải ngân các dự án đầu tư xây dựng cơ bản. Kiểm soát chặt chẽ diễn biến dịch bệnh tả lợn Châu Phi, bệnh sởi, sốt xuất huyết trên địa bàn Thành phố. Thực hiện tốt công tác giải quyết khiến nại, tố cáo từ cơ sở nhằm hạn chế tình trạng khiếu kiện vượt cấp đông người lên Trung ương, Thành phố.

     Triển khai nghiêm túc, quyết liệt các nhiệm vụ tổ chức tốt 3 đợt thi tuyển công chức, viên chức của Thành phố. Tổ chức tốt các hoạt động giao lưu, hợp tác, văn hóa, nghệ thuật được tổ chức cuối tháng 3 và tháng 4/2019. Kiểm soát chặt chẽ và tổ chức tốt công tác tuyển sinh đầu cấp học 2019-2020 trên địa bàn. Đẩy mạnh triển khai các đơt cao điểm phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tối phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đôn đốc công tác vệ sinh môi trường tại các quận, huyện, thị xã thực hiện đúng quy trình, quy định.

     2. Phê duyệt Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI) thành phố Hà Nội năm 2019, định hướng đến năm 2021

     Căn cứ Kế hoạch số 78/KH-UBND, năm 2019, UBND Thành phố chỉ đạo các cấp, ngành, đơn vị thực hiện tốt các chỉ tiêu về môi trường kinh doanh theo Nghị quyết số 02/NQ-CP tiếp tục đạt và vượt so với các chỉ tiêu đã đạt kết quả trong năm 2018; chỉ số PCI năm 2019 đạt điểm số và xếp hạng tăng so với năm 20189. Các sở, ngành, quận huyện, thị xã duy trì công khai minh bạch, cập nhật và hướng dẫn rõ ràng 100% các quyết định, chính sách, TTHC trên website/trang thông tin điện tử của đơn vị...; giữ vững tử lệ đăng ký kinh doanh qua mạng đạt 100%. Duy trì tỷ lệ doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử đạt trên 98%. Đảm bảo 100% hồ sơ hoàn thuế được kiểm tra theo quy định và giải quyết đúng hạn. Phấn đấu thời gian thông quan hàng hóa dưới 5 giờ 15 phút đối với hàng hóa xuất khẩu và dưới 21 giờ đối với hàng hóa nhập khẩu.

     3. Phấn đấu doanh thu bán lẻ trực tuyến chiếm 9% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn Thành phố, tăng 1% so với năm 2018. Giữ vững xếp hạng từ thứ 2 trở lên so với cả nước về Chỉ số thương mại điện tử (EBI) hằng năm

     Ngày 27/3, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 77KH-UBND, triển khai phát triển thương mại điện tử trên địa bàn thành phố năm 2019. Theo kế hoạch, năm 2019, toàn thành phố phấn đấu doanh thu bán lẻ trực tuyến chiếm 9% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn thành phố, tăng 1% so với năm 2018. Giữ vững xếp hạng từ thứ 2 trở lên so với cả nước về Chỉ số thương mại điện tử (EBI) hằng năm. Tỷ lệ dân số Hà Nội tham gia mua sắm trực tuyến đạt 68% số người sử dụng internet trên địa bàn Thành phố, tăng 2% so với năm 2018. 85% cơ sở phân phối, bán lẻ hiện đại, đơn vị cung cấp điện, nước, dịch vụ viễn thông và 25% cửa hàng xăng dầu chấp nhận thanh toán không dùng tiền mặt khi mua bán hàng hóa, dịch vụ. 95% doanh nghiệp có website, ứng dụng cung cấp thông tin doanh nghiệp, tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh. 80% số chuỗi sản xuất liên kết, cung ứng nông sản thực phẩm an toàn tham gia hệ thống thông tin điện tử sử dụng mã QR truy xuất nguồn gốc; 10.000 lượt đăng ký thành viên tham gia chợ thương mại điện tử tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp an toàn, sản xuất theo chuỗi TP Hà Nội.

     UBND Thành phố chỉ đạo các cấp, ngành triển khai thực hiện 14 nhiệm vụ trọng tâm sau: tiếp tục phát huy hiệu quả hệ thống thông tin điện tử truy xuất nguồn gốc nông, lâm, thủy sản thực phẩm của TP Hà Nội, phát triển quản lý và mở rộng trên hệ thống các đơn nguyên quản lý chợ đầu mối, chợ thương mại điện tử sản phẩm nông sản, đơn nguyên quản lý các sản phẩm tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); đẩy mạnh hỗ trợ các đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã ứng dụng CNTT quản lý luồn di chuyển của sản phẩm đối với các chuỗi sản xuất, sơ chế, chế biến nông lâm thủy sản an toàn; ứng dụng mã QR truy xuất nguồn gốc và hỗ trợ bảo hộ nhãn hiệu nông sản cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông, lâm, thủy sản tham gia hệ thống quản lý truy xuất nguồn gốc chung của thành phố. Ứng dụng mã QR trong truy xuất thông tin trực tuyến, thanh toán trực tuyến, khuyến mại trực tuyến, kê khai thuế điện tử và hỗ trợ kết nối nhanh giữa sản xuất, người bán với người mua.

     4. Phấn đấu 80% số chuỗi sản xuất, cung ứng nông sản thực phẩm an toàn tham gia Hệ thống thông tin điện tử sử dụng mã QR truy xuất nguồn gốc

     UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 28/3/2019 chỉ đạo triển khai đồng bộ Kế hoạch hành động đảm bảo an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2019. Một số kết quả và chỉ số trọng tâm cần đạt như sau: 100% cán bộ làm công tác ATTP các cấp được tập huấn, cập nhật kiến thức về ATTP. 100% các thông tin phản ánh về mất ATTP nông, lâm, thủy sản được xác minh, xử lý kịp thời. Phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời việc lưu thông, buôn bán, sử dụng chất cấm, hóa chất, kháng sinh, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục, kém chất lượng, không an toàn trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và chế biến nông, lâm, thủy sản, việc lạm dung thuốc kháng sinh trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. Chấn chỉnh việc giết mổ nhỏ lẻ không đảm bảo vệ sinh thú y, ATTP, vận chuyển, bán buôn, bán lẻ động vật và sản phẩm động vật giảm thiểu ô nhiễm vi sinh vật có hại. Phát hiện, truy xuất nguồn gốc và yêu cầu cần khắc phục triệt để các vi phạm quy định về tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trên rau, củ, quả, chè..., kiểm soát tồn dư hóa chất, kháng sinh, chất bảo quản, phụ gia trong các loại sản phẩm thịt, thủy sản ô nhiễm vi sinh trong thịt giảm 10% so với năm 2018.

     Tổ chức công tác kiểm tra, hậu kiểm việc tự công bố các sản phẩm nông, lâm, thủy sản của tổ chức, cá nhân chế biến thực phẩm, tập trung vào các sản phẩm có nguy cơ mất ATTP cao, lồng ghép với công tác kiểm tra, lấy mẫu giám sát và việc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, đột xuất. Triển khai ký cam kết sản xuất kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn đối với các cơ sở sản suất kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ đạt 100% số hộ nằm trong diện ký cam kết. Khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, duy trì, tăng mới hơn 20% các chuỗi nông, lâm, thủy sản an toàn so với năm 2018. Phấn đấu 80% số chuỗi sản xuất, cung ứng nông sản thực phẩm an toàn tham gia Hệ thống thông tin điện tử sử dụng mã QR truy xuất nguồn gốc.

     5. Tăng cường kiểm soát buôn bán, vận chuyển lợn cảnh bất hợp pháp

     Ngày 26/3, UBND Thành phố ban hành Công văn số 1198/UBND-KT giao Công an Thành phố, Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội, Sở NN&PTNN, Sở Công thương, UBND các quận, huyện, thị xã và các sở, ban, ngành, đơn vị tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc buôn bán, vận chuyển trái phép lợn cảnh mini; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ trái phép lợn cảnh mini không rõ nguồn gốc, lợn nhập cảnh nhập lập trên địa bàn Thành phố.

     6. Đẩy mạnh công tác phòng ngừa bệnh sán dây và ấu trùng sán lợn

     Để tăng cường công tác phòng ngừa bệnh sán dây và ấu trùng sán lợn trên địa bàn Thành phố, tại công văn số 1156/UBND-KGVX ngày 22/3/2019, UBND Thành phố giao Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị tuyên truyền người dân hiểu đúng về bệnh: Chủ động hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa, vệ sinh cá nhân, ATTP, thực hiện “ăn chín, uống sôi, rửa tay trước khi ăn”; tăng cường kiểm tra công tác ATTP trên địa bàn TP; chủ động phát hiện bệnh, điều trị tích cực, kịp thời, đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc vật tư tiêu hao để điều trị cho trường hợp nhiễm bệnh. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở trực thuộc thực hiện đúng các quy định về ATTP, công bố công khai minh bạch nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm, đảm bảo bệ sinh môi trường sạch sẽ tại các bếp ăn và bữa ăn bán trú trong nhà trường; tuyên truyền, vận động học sinh thực hiện ăn uống hợp vệ sinh và vệ sinh thân thể cá nhân; tạo điều kiện để các Ban phụ huynh học sinh cùng phối hợp giám sát. Trong các trường hợp xảy ra ngộ độc thực phẩm phải thông báo ngay cơ quan y tế địa phương và Sở Y tế để có biện pháp xử lý, phân luồng người bệnh để điều trị, đồng thời có biện pháp tuyên truyền, động viên kịp thời để người nhà, phụ huynh bình tĩnh và phối hợp với co quan y tế trong xử lý ngộ độc thực phẩm./.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận