cải cách hành chính - tổ chức

Thường trực Hội đồng nhân dân quận Hoàng Mai tổ chức phiên họp thứ 40 về xem xét kết quả công tác thu ngân sách; đấu giá quyền sử dụng đất năm 2019
Ngày đăng 25/11/2019 | 10:23  | View count: 450