cải cách hành chính - tổ chức

Quận Hoàng Mai tổ chức Hội nghị Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11 HĐND Thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày đăng 25/11/2019 | 10:26  | View count: 504

Thực hiện Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Công văn số 426/HĐND-VP ngày 08/11/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, ngày 19/11/2019, quận Hoàng Mai phối hợp với Văn phòng HĐND Thành phố tổ chức Hội nghị Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11 HĐND Thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 tại Trụ sở UBND quận Hoàng Mai

     Tham dự hội nghị có đại diện các Sở, ban ngành Thành phố; Thường trực Quận ủy; Thường trực HĐND Quận; Lãnh đạo UBND Quận; Thường trực UBMTTQ Quận; Trưởng các phòng, ban, ngành, đơn vị thuộc Quận; Bí thư Đảng ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, UBMTTQ 14 phường và 150 cử tri trên địa bàn Quận.

     Tại hội nghị, Đại biểu HĐND Thành phố đã báo cáo với cử tri về các nội dung: Thông báo dự kiến nội dung, thời gian kỳ họp thứ 11 HĐND Thành phố; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của Thành phố; Báo cáo của UBND Thành phố về trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri với kỳ họp thứ 9 HĐND Thành phố khóa XV.

     Tiếp theo chương trình, các cử tri đã phát biểu ý kiến, các ý kiến tập trung vào các vấn đề như: cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, việc thực hiện sáp nhập tổ dân phố, quản lý sử dụng đất đai, giải phóng mặt bằng. Đối với các ý kiến phát biểu thuộc thẩm quyền giải quyết của Quận, đại diện Lãnh đạo UBND Quận đã trực tiếp trao đổi, làm rõ đồng thời đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị tiếp thu, tổng hợp và tham mưu UBND Quận giải quyết theo quy định. Đối với những ý kiến phát biểu thuộc thẩm quyền của Thành phố, Trung ương, các đại biểu HĐND Thành phố đã tiếp thu ý kiến để tổng hợp báo cáo tại kỳ họp 11 của HĐND Thành phố./.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận