cải cách hành chính - tổ chức

Tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2020
Ngày đăng 20/07/2020 | 11:52  | View count: 224

Để trang bị kiến thức về thi đua, khen thưởng, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm, công tác tham mưu của đội ngũ công chức, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận Hoàng Mai. Ngày 10/7/2020, UBND quận Hoàng Mai phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2020. Dự và làm báo cáo viên có đồng chí Đinh Việt Thắng - Phó trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội

     Tại buổi tập huấn, 220 đồng chí là thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Quận; Đại diện lãnh đạo các cơ quan thuộc Quận ủy, UBND Quận; Đại diện lãnh đạo UBND và công chức làm công tác thi đua khen thưởng các 14 phường và Hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn Quận được truyền đạt những điểm mới trong các văn bản thi đua khen thưởng: Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ về việc quy định chi tiết thi hành một số điề u của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ngày 27/8/2028 cuản UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định xét, công nhận sáng kiến cơ sở và xét, tặng Bằng “Sáng kiến Thủ đô”; Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 28/4/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Hà Nội; Kỹ năng xây dựng kế hoạch và tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua. Đồng thời, các học viên được nghe giảng viên giải đáp những vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ở cơ sở.

     Qua lớp tập huấn đã trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản, cập nhật thêm những thông tin mới về công tác thi đua khen thưởng và cách giải quyết những tình huống vướng mắc trong quá trình thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng. Trên cơ sở tiếp thu được các kiến thức cần chỉ đạo và tổ chức thực hiện đảm bảo thực chất, khách quan, thiết thực và hiệu quả; đồng thời, động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, thành tích đột xuất, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Quận./.

Đồng chí Đinh Việt Thắng - Phó trưởng ban thi đua khen thưởng thành phố Hà Nội triển khai các văn bản quy định về công tác thi đua, khen thưởng

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận