cải cách hành chính - tổ chức

Tuyên truyền Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của Hội đồng nhân dân Thành phố
Ngày đăng 19/08/2020 | 14:52  | View count: 621

Ngày 07/7/2020, Hội đồng nhân dân Thành phố đã ban hành Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND quy định khu vực không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn thành phố Hà Nội

     Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của Hội đồng nhân dân Thành phố, đề nghị các phường có chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền các quy định, chế độ, chính sách của UBND Thành phố về việc ban hành quy định khu vực không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi để các hộ dân biết và tự giác thực hiện; Rà soát, thống kê cụ thể chính xác các hộ dân còn chăn nuôi gia súc, gia cầm. Thông báo công khai nội dung chính sách hỗ trợ, hướng dẫn cụ thể về trình tự, thủ tục để các tổ chức cá nhân biết và thực hiện; Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân cố tình chăn nuôi gia súc, gia cầm trong khu vực không được phép chăn nuôi theo quy định của pháp luật; Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân sớm chấm dứt và không để phát sinh thêm hoạt động chăn nuôi tại các khu vực cấm chăn nuôi của Thành phố.

     Chi tiết Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận