cải cách hành chính - tổ chức

Thanh tra quận Hoàng Mai triển khai giao ban công tác với chủ đề nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
Ngày đăng 26/03/2021 | 16:15  | View count: 178

Ngày 22/3/2021, Thanh tra quận Hoàng Mai triển khai giao ban đánh giá tiến độ công tác Quý I năm 2021 và triển khai các nhiệm vụ thực hiện trong Quý II năm 2021, đặc biệt nhấn mạnh các nhiệm vụ trong tâm thực hiện trong tháng 4 và tháng 5 để chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Triển khai Quyết định số 6627/QĐ-UBND ngày 11/12/2020 của UBND quận về việc phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra năm 2021 của Thanh tra quận Hoàng Mai

     Tại buổi họp giao ban, đồng chí Lê Hồng Kỳ - Chánh Thanh tra Quận đã đánh giá các ưu điểm và những tồn tại trong công tác Quý 1, yêu cầu các đồng chí Thanh tra viên đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc tiếp dân, đối thoại, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo, vụ việc thanh tra còn tồn đọng.

     Đồng chí Chánh Thanh tra phổ biến việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND quận yêu cầu các đồng chí Thanh tra viên quán triệt, thực hiện nghiêm túc trách nhiệm trong việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với công dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của công dân theo các quy định: Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị và Luật Tiếp công dân; Kế hoạch số 138-KH/TU ngày 07/5/2019 của Thành ủy; Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 24/4/2018 của Chủ tịch UBND thành phố về nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân đến kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo. Tập Trung kịp thời giải quyết về công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với các đồng chí thanh tra viên đã được phân công theo địa bàn quản lý, đảm bảo tiến độ, thời gian theo quy định. 

     Thực hiện nghiêm túc, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo, nhất là những vụ việc đã có ý kiến chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố, UBND quận và các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận giải quyết tố cáo đã có hiệu lực pháp luật.

     Rà soát, tổng hợp, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ; Kế hoạch số 191/KH-UBND ngày 19/8/2019 của UBND Thành phố về kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn quận; đề xuất UBND quận đưa ra khỏi danh mục theo dõi những vụ việc cơ bản đã giải quyết xong, không còn là điểm nóng; thường xuyên báo cáo kết quả, đề xuất kịp thời những biện pháp xử lý, giải quyết triệt để các vụ việc khiếu nại, tố cáo.

    Triển khai thi hành Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu lực, hiệu quả; hướng dẫn cán bộ Thanh tra quận thực hiện kê khai tài sản thu nhập lần đầu theo quy định của Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ, nhằm triển khai thi hành những quy định mới về kiểm soát tài sản, thu nhập theo các quy định pháp luật.

     Thực hiện Kế hoạch số 560/KH-TT ngày 08/12/2020 về công tác thanh tra năm 2021, tăng cường kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu: Trưởng các phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch UBND các phường trong thực hiện nhiệm vụ và thực hiện pháp luật về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tập trung ở những địa bàn, lĩnh vực xảy ra khiếu nại, tố cáo đông người, vượt cấp thực hiện trong quý II/2021./.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận