cải cách hành chính - tổ chức

UBND quận Hoàng Mai tổ chức thực hiện Kết luận thanh tra số 1203/KL-TTCP ngày 16/5/2017 của Thanh tra Chính phủ
Ngày đăng 30/03/2021 | 16:51  | View count: 136

UBND quận Hoàng Mai tổ chức thực hiện Kết luận thanh tra số 1203/KL-TTCP ngày 16/5/2017 của Thanh tra Chính phủ

     Thực hiện Thông báo số 1157/TB-UBND ngày 03/10/2019 của UBND Thành phố Thông báo Kết luận của tập thể lãnh đạo UBND Thành phố về việc thực hiện Kế hoạch số 237/KH-UBND ngày 27/11/2017 của UBND Thành phố Hà Nội Kế hoạch thực hiện Kết luận thanh tra số 1203/KL-TTCP ngày 16/5/2017 của Thanh tra Chính phủ: “… 1. .. Đối với nội dung I.2, Sở Quy hoạch – Kiến trúc và UBND các quận: Hà Đông, Hoàng Mai, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy tiếp tục thực hiện các nội dung theo đề xuất của Sở Xây dựng tại Văn bản số 7052/SXD-TTr ngày 08/8/2019, gửi Sở Xây dựng tổng hợp. 2. Các đơn vị chủ trì có trách nhiệm gửi báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra Thành phố trước ngày 25/10/2019…”.

     Căn cứ Kế hoạch số 237/KH-UBND ngày 27/11/2017 của UBND Thành phố Hà Nội Kế hoạch thực hiện Kết luận thanh tra số 1203/KL-TTCP ngày 16/5/2017 của Thanh tra Chính phủ:

     Tại Phụ lục kèm Kế hoạch số 237/KH-UBND ngày 27/11/2017, UBND Thành phố phân công thực hiện Kết luận thanh tra số 1203/KL-TTCP ngày 16/5/2017 của Thanh tra Chính phủ như sau:

      I. Các công việc phải tổ chức thực hiện theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ:

       - Tại Mục I.2: Rà soát, kiểm tra lại các dự án chủ đầu tư vi phạm quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng; có biện pháp khắc phục theo quy định của pháp luật, đồng thời xử lý các sai phạm theo thẩm quyền. Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì cùng Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện. Thời gian báo cáo kết quả: 15/02/2018.

      Ngày 27/02/2018, UBND Thành phố có văn bản số 769/UBND-ĐT về việc thực hiện Kế hoạch số 237/KH-UBND ngày 27/11/2017 của UBND Thành phố về việc rà soát, kiểm tra các dự án chủ đầu tư vi phạm quy hoạch xây dựng và quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn Thành phố. UBND Thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Xây dựng là đơn vị chủ trì thực hiện, Sở Quy hoạch - Kiến trúc là đơn vị phối hợp thực hiện.

      Ngày 08/8/2019, Sở Xây dựng có văn bản số 7052/SXD-TTr về việc thực hiện Kế hoạch số 237/KH-UBND Thành phố ngày 27/11/2017 của UBND Thành phố và văn bản số 769/UBND-ĐT ngày 27/02/2018 của UBND Thành phố: “… + 05/10 dự án còn lại thuộc diện dự án có vi phạm trật tự xây dựng. Tuy nhiên thời điểm xảy ra vi phạm (giai đoạn trước năm 2004 đến 2013), lực lượng Thanh tra xây dựng trực thuộc UBND các Quận, huyện trực tiếp quản lý, chỉ đạo điều hành (theo Quyết định 89/2007/NĐ-CP ngày 18/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ). Mặt khác, đối với việc phân định thẩm quyền, trách nhiệm xử lý vi phạm trật tự xây dựng, ngày 20/7/2016 của UBND thành phố Hà Nội đã có Quyết định số 3973/QĐ-UBND về việc giao Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo, điều hành trực tiếp Đội Thanh tra xây dựng địa bàn để thực hiện nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng; Đồng thời hiện nay, toàn bộ các Đội Thanh tra xây dựng đã được bàn giao về UBND quận, huyện quản lý, chỉ đạo, điều hành theo Quyết định số 26/2018/QĐ-TTg ngày 22/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 3406/QĐ-UBND ngày 04/7/2018 của UBND Thành phố Hà Nội, Sở Xây dựng chỉ hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ. Như vậy: Về trách nhiệm để xảy ra vi phạm trật tự xây dựng thuộc trách nhiệm UBND quận, huyện (gồm quận Hà Đông, Hoàng Mai, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy; Về thẩm quyền xử lý vi phạm trật tự xây dựng thuộc thẩm quyền xử lý của UBND quận, huyện.

     2. Đề xuất của Sở Xây dựng: … (2) Đối với 05/10 dự án (Dự án khu đô thị mới Xa La do Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 01 Điện biên là chủ đầu tư (Hà Đông); Dự án khu đô thị mới Kim Văn - Kim Lũ do Công ty cổ phần xây dựng số 2 làm chủ đầu tư (Hoàng Mai); Dự án đầu tư xây dựng văn phòng cho thuê và nhà chung cư cao cấp FLC Landmark Tower do Công ty TNHH BĐS FLC Land làm chủ đầu tư (Nam Từ Liêm); Dự án KĐTM Dịch Vọng do Công ty phát triển đô thị Từ Liêm làm chủ đầu tư (Cầu Giấy); Dự án Khu đô thị mới Nghĩa Đô - Dịch Vọng do Công ty TNHH MTV QL Kinh doanh và phát triển nhà Hà Nội làm chủ đầu tư (Cầu Giấy)). Giao Chủ tịch UBND quận Hà Đông, Hoàng Mai, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy căn cứ nội dung kết luận thanh tra để xử lý, khắc phục vi phạm theo thẩm quyền; (3) Các quận Hà Đông, Hoàng Mai, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy có trách nhiệm tổ chức xử lý, khắc phục vi phạm, báo cáo kết quả về Sở Xây dựng. Giao Sở Xây dựng đôn đốc UBND các quận nêu trên, tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố (thông qua Thanh tra Thành phố)”.

        - Tại Mục I.5: Kiểm tra, rà soát việc quản lý nhà thuộc sở hữu Nhà nước cho thuê, quỹ nhà tầng 1 (các chung cư) do Công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh và phát triển nhà Hà Nội quản lý; chấn chỉnh và lập lại trật tự việc quản lý của Công ty nhằm hạn chế vi phạm quy định quản lý quỹ nhà này. Sở Xây dựng chủ trì cùng Sở Tài chính, Công ty TNHH MTV quản lý phát triển nhà Hà Nội tổ chức thực hiện. Thời gian báo cáo kết quả: 15/02/2018.

       Kết quả rà soát cho thấy:

       - Công ty TNHH MTV quản lý và phát triển nhà Hà Nội tự bố trí khi chưa được UBND Thành phố chấp thuận phải cưỡng chế thu hồi tại quận Hoàng Mai có 10 địa điểm.

       - Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố ngày 15/4/2019, Sở Xây dựng đã tổ chức họp với Sở Tài chính, Sở Tư pháp, UBND quận: Cầu Giấy, Tây Hồ, Hoàng Mai, Công tyTNHH MTV quản lý và phát triển nhà Hà Nội thống nhất làm rõ trách nhiệm trong việc chậm thực hiện các quyết định cưỡng chế thu hồi và ngày 26/4/2019, Sở Xây dựng có văn bản số 3480/SXD-QLN báo cáo UBND Thành phố và đề xuất: “… d) Việc các đơn vị sử dụng trái phép diện tích nhà thuộc sở hữu nhà nước tại tầng 1 nhà chung cư tái định cư NƠ06 Pháp Vân Tứ Hiệp, Tầng 1 nhà chung cư tái định cư N4 khu Đồng Tầu, Tầng 1 nhà chung cư tái định cư N1 khu Đồng Tầu, Tầng 2 nhà chung cư tái định cưư NO14B khu Định Công, Tầng 2 nhà chung cư tái định cư NO14C khu Định Công, Tầng 1 nhà chung cư tái định cư CT1 Hoàng Văn Thụ, Tầng 1 nhà chung cư tái định cư CT1-X2 Bắc Linh Đàm, Tầng 1 nhà chung cư tái định cư CT2- X2 Bắc Linh Đàm, quận Hoàng Mai nhưng đã chuyển nhượng lại cho hộ gia đình, cá nhân khác sử dụng có dấu hiệu hình sự. Giao UBND quận Hoàng Mai thiết lập hồ sơ vi phạm của đơn vị có tên trong quyết định cưỡng chế thu hồi và các hộ gia đình, cá nhân hiện đang kinh doanh tại diện tích nhà thuộc sở hữu nhà nước trên để chuyển cơ quan điều tra xử lý theo quy định. e) Giao cơ quan điều tra xử lý đối với hành vi chiếm dụng tài sản của Nhà nước của các tổ chức, cá nhân đang sử dụng tại 10 địa điểm trên địa bàn quận Hoàng Mai, bao gồm: 03 địa điểm tầng 1 nhà chung cư tái định cư NO06 Pháp Vân Tứ Hiệp, Tầng 1 nhà chung cư tái định cư N4 khu Đồng Tầu, Tầng 1 nhà chung cư tái định cư N1 khu Đồng Tầu, Tầng 2 nhà chung cư tái định cưư NO14B khu Định Công, Tầng 2 nhà chung cư tái định cư NO14C khu Định Công, Tầng 1 nhà chung cư tái định cư CT1 Hoàng Văn Thụ, Tầng 1 nhà chung cư tái định cư CT1-X2 Bắc Linh Đàm, Tầng 1 nhà chung cư tái định cư CT2- X2 Bắc Linh Đàm ”.

        II. Kết quả tổ chức thực hiện theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ:

       Đến nay, UBND các phường: Hoàng Liệt, Định Công, Hoàng Văn Thụ đã kiểm tra, rà soát, thiết lập hồ sơ vi phạm và đã tổ chức cưỡng chế đối với các hộ gia đình, cá nhân hiện đang kinh doanh tại diện tích nhà thuộc sở hữu nhà nước thuộc các địa điểm tầng 1 nhà chung cư tái định cư NO06 Pháp Vân Tứ Hiệp,  Tầng 2 nhà chung cư tái định cư NO14B khu Định Công, Tầng 2 nhà chung cư tái định cư NO14C khu Định Công, Tầng 1 nhà chung cư tái định cư CT1 Hoàng Văn Thụ, Tầng 1 nhà chung cư tái định cư CT1-X2 Bắc Linh Đàm, Tầng 1 nhà chung cư tái định cư CT2- X2 Bắc Linh Đàm.

       UBND phường Thịnh Liệt chưa tổ chức cưỡng chế đối với các hộ gia đình, cá nhân hiện đang kinh doanh tại diện tích nhà thuộc sở hữu nhà nước thuộc các địa điểm Tầng 1 nhà chung cư tái định cư N4 khu Đồng Tầu, Tầng 1 nhà chung cư tái định cư N1 khu Đồng Tầu do gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Ngày 01/3/2021, UBND quận Hoàng Mai đã có Văn bản số 398/UBND-QLĐT báo cáo và xin ý kiến Sở Xây dựng Hà Nội về việc tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nêu trên./.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận