cải cách hành chính - tổ chức

Tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày đăng 02/04/2021 | 10:50  | View count: 88

Trong tháng 3/2021, UBND quận Hoàng Mai đã tập trung tuyên truyền, phổ biến Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân vào các ngày 12/3, 17/3 và 26/3 tới Thành viên Ban chỉ đạo công tác bầu cử Quận; Báo cáo viên pháp luật Quận; Trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể Quận; Thành viên Ban chỉ đạo công tác bầu cử các phường; Bí thư Chi bộ Khu dân cư; Tổ trưởng, Tổ phó Tổ dân phố các phường

     Nhằm tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong quận nhận thức sâu sắc cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026  diễn ra ngày 23/5/2021 là sự kiện chính trị lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với đất nước, là đợt vận động và sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong cán bộ và nhân dân quận để bầu ra những người đại biểu ưu tú, đại diện cho nhân dân tại Quốc hội, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất; bầu ra các đại biểu đại diện cho nhân dân tại Hội đồng nhân dân các cấp, cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương trong nhiệm kỳ 2021-2026. Tại các Hội nghị, Đại biểu tham dự đã được nghe Luật sư Lê Trọng Vinh, chuyên gia tư vấn, nguyên Cục trưởng Cục pháp chế Bộ Nội vụ phổ biến mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; phân tích bối cảnh diễn ra sự kiện chính trị quan trọng này: đó là đất nước Việt Nam sau 35 năm đổi mới đã đạt được nhiều thành tựu toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, vượt qua những khó khăn, thách thức, nhất là từ dịch bệnh Covid-19; các chủ trương, quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về cuộc bầu cử được nêu trong các Chỉ thị của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị của Thành ủy Hà Nội và UBND Thành phố Hà Nội; các văn bản quy định của pháp luật liên quan công tác bầu cử như: Hiến pháp năm 2013, Luật tổ chức Quốc hội năm 2015, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019, Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 25/6/2015; những điểm mới của cuộc bầu cử cũng như vai trò, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, quyền lợi của từng cá nhân trong cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026.

     Các đại biểu tham dự đã trao đổi ý kiến một cách sôi nổi, hào hứng với báo cáo viên để triển khai thực hiện tại đơn vị, địa phương mình theo đúng quy định.

     Kết thúc Hội nghị, Ban tổ chức phát biểu cảm ơn các đồng chí đến dự Hội nghị đã tham gia đầy đủ, đúng thành phần và đề nghị các đồng chí tham dự Hội nghị tổ chức triển khai phổ biến bằng các hình thức đa dạng tới Cán bộ, hội viên và toàn thể nhân dân tại địa phương mình biết và hiểu được quyền lợi, trách nhiệm của mình để tham gia bầu được những đại biểu ưu tú đại diện cho nhân dân tại Quốc Hội và HĐND các cấp./.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận