cải cách hành chính - tổ chức

Hội đồng nhân dân quận Hoàng Mai nhiệm kỳ 2016-2021 vinh dự được nhận cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội
Ngày đăng 02/04/2021 | 11:38  | View count: 298

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, tổ chức, bộ máy của HĐND quận Hoàng Mai được triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định của Luật, đủ về số lượng, cơ cấu và đảm bảo chất lượng. Hoạt động đã có nhiều đổi mới cả về phương thức và nội dung, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động không ngừng được nâng lên

     Thường trực HĐND quận đã thực hiện "4 chủ động" gồm: Chủ động quán triệt, cụ thể hóa các nghị quyết của cấp ủy; chủ động báo cáo tình hình và kết quả hoạt động với Ban Thường vụ Quận ủy; chủ động đề xuất những nội dung quan trọng để hoạt động của HĐND được hiệu quả hơn; chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, trên cơ sở đó chỉ đạo 2 ban, các tổ đại biểu, các đại biểu HĐND phối hợp hoạt động theo chương trình hoạt động của HĐND Quận đã được thông qua.

     Chiều 29/3/2021, tại Hội nghị tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội. Hội đồng Nhân dân quận Hoàng Mai vinh dự được nhận cờ thi đua của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Đồng chí Lê Minh Trường - Phó Chủ tịch HĐND quận Hoàng Mai nhận cờ thi đua của UBND Thành phố

     Trước đó, ngày 19/3/2021, tại Trụ sở Quận ủy-HĐND-UBND quận Hoàng Mai, Hội đồng nhân dân quận Hoàng Mai khóa III đã tổ chức kỳ họp thứ 14 nhằm tổng kết tổ chức, hoạt động nhiệm kỳ 2016 - 2021 theo quy định của Luật.  Tại kỳ họp, Hội đồng thi đua khen thưởng quận Hoàng Mai đã công bố Quyết định và trao thưởng đối với 20 tập thể, 61 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND các cấp quận Hoàng Mai, trong nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đồng chí Nguyễn Quang Hiếu - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận

tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2016-2021.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận