cải cách hành chính - tổ chức

Tăng cường tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày đăng 12/04/2021 | 15:32  | View count: 80

Trong tháng 3 và tuần đầu tháng 4/2021, UBND quận Hoàng Mai đã tập trung tuyên truyền, phổ biến Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân vào các ngày 30/3, 01/4, 05/4 và 06/4 tới Cán bộ, Hội viên Hội Cựu thanh niên xung phong và Hội Cựu chiến binh Quận

      Tại các Hội nghị, Đại biểu tham dự đã được nghe Tiến sĩ Lê Thị Hoa, giảng viên Học viện hành chính quốc gia; Luật sư Lê Trọng Vinh, chuyên gia tư vấn, nguyên Cục trưởng Cục pháp chế Bộ Nội vụ phổ biến mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; phân tích bối cảnh diễn ra sự kiện chính trị quan trọng này: đó là đất nước Việt Nam sau 35 năm đổi mới đã đạt được nhiều thành tựu toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, vượt qua những khó khăn, thách thức, nhất là từ dịch bệnh Covid-19; các chủ trương, quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về cuộc bầu cử được nêu trong các Chỉ thị của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị của Thành ủy Hà Nội và UBND Thành phố Hà Nội; các văn bản quy định của pháp luật liên quan công tác bầu cử như: Hiến pháp năm 2013, Luật tổ chức Quốc hội năm 2015, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019, Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 25/6/2015; những điểm mới của cuộc bầu cử cũng như vai trò, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, quyền lợi của từng cá nhân trong cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026.

     Kết thúc Hội nghị, Ban tổ chức phát biểu cảm ơn các đồng chí đến dự Hội nghị đã tham gia đầy đủ, đúng thành phần và đề nghị các đồng chí tham dự Hội nghị tổ chức triển khai phổ biến bằng các hình thức đa dạng tới Cán bộ, hội viên và toàn thể nhân dân tại địa phương mình biết và hiểu được quyền lợi, trách nhiệm của mình để tham gia bầu được những đại biểu ưu tú đại diện cho nhân dân tại Quốc Hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026./.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận