cải cách hành chính - tổ chức

Khảo sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của HĐND quận Hoàng Mai
Ngày đăng 21/05/2021 | 15:40  | View count: 385

Thực hiện chương trình công tác của HĐND quận Hoàng Mai năm 2021, nhằm khảo sát, nắm bắt, đồng thời có những kiến nghị để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn Quận, Thường trực HĐND Quận đã tiến hành khảo sát công tác chuẩn bị bầu cử tại 14 phường thuộc Quận. Đồng chí Lê Minh Trường - Ủy viên Ban thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch HĐND Quận, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban bầu cử quận Hoàng Mai làm Trưởng đoàn

     Tham dự Đoàn khảo sát có đại diện 2 Ban HĐND, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàng Mai, các phòng: Nội vụ, Văn hóa Thông tin, Tài chính Kế hoạch, Văn phòng HĐND và UBND Quận. Đoàn đã làm việc với 14 phường về kết quả triển khai công tác bầu cử, đồng thời khảo sát thực tế tại các khu vực bỏ phiếu. Kết thúc đợt khảo sát, đồng chí Trưởng đoàn đã tổng kết, đánh giá sự chủ động triển khai của các phường.

     Cụ thể: Đảng ủy các phường đã ban hành Nghị quyết chuyên đề, thành lập Ban chỉ đạo để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. UBND các phường đã thành lập các tổ công tác gồm: Tổ công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử; Tổ công tác phục vụ, đảm bảo cơ sở vật chất; Tổ công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; Tổ công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử, trong đó phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng thành viên tổ công tác. Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của Ủy ban bầu cử Quận.

     Để tổ chức thành công ngày bầu cử diễn ra vào 23/5/2021 (Chủ Nhật), đồng chí Trưởng đoàn khảo sát đã đề nghị Đảng ủy, HĐND, UBND các phường:

     Thứ nhất, tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền (trực quan, chiều sâu và trực tiếp) với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú, nhất là tuần lễ sát ngày bầu cử, tạo không khí phấn khởi, thể hiện tinh thần, ý nghĩa của đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt quan trọng, “Ngày hội của toàn dân”, để cử tri tích cực tham gia bầu cử đạt tỷ lệ cao.

     Thứ hai, xây dựng kế hoạch kịch bản chi tiết phục vụ ngày bầu cử; Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức, nhân viên đảm bảo kịp thời ứng phó trong trường hợp phát sinh do dịch bệnh, thời tiết.

     Thứ ba, thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn phường, đặc biệt là tại các khu vực bỏ phiếu theo đúng hướng dẫn Sở Y tế, Trung tâm Y tế Quận.

     Thứ tư, rà soát các thiết bị phòng cháy chữa cháy đảm bảo sử dụng tốt, có phương án phòng cháy chữa cháy tại các khu vực bỏ phiếu đảm bảo an toàn.

     Đồng thời đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàng Mai tiếp tục thực hiện công tác giám sát về công tác bầu cử trên địa bàn Quận. Phối hợp hướng dẫn các phường thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

 

 

 

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận