cải cách hành chính - tổ chức

Những điểm nổi bật của mô hình chính quyền đô thị đang thí điểm tại Hà Nội
Ngày đăng 13/07/2021 | 08:39  | View count: 82

Từ ngày 01/7/2021, 12 quận và Thị xã Sơn Tây của Thành phố Hà Nội sẽ vận hành mô hình chính quyền đô thị, cấp phường chỉ có UBND, không còn HĐND.

     1. Cơ cấu tổ chức của UBND phường: Chủ tịch phường; Phó chủ tịch phường; Trưởng công an phường; Chỉ huy trưởng BCH quận sự phường và các công chức: Văn phòng - thống kê, Địa chính - xây dựng, Đô thị và môi trường, Tài chính - kế toán, Tư pháp - hộ tịch, Văn hóa - xã hội.

     2. Nguyên tắc hoạt động của UBND phường, Chủ tịch phường: UBND phường làm việc theo chế độ thủ trưởng. Chủ tịch phường là người đứng đầu, có trách nhiệm lãnh đạo, quản lý điều hành công việc của UBND phường theo quy chế làm việc của UBND phường, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ và tuân thủ các quy định của pháp luật.

     3. Công chức Tư pháp - hộ tịch phường được ủy quyền ký chứng thực: Chủ tịch phường được ủy quyền cho công chức Tư pháp - hộ tịch thực hiện ký chứng thực và đóng dấu của UBND phường đối với việc chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận; chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản theo quy định của pháp luật.

     Công chức Tư pháp - hộ tịch được ủy quyền phải có kinh nghiệm từ 03 năm công tác trở lên ở lĩnh vực Tư pháp - hộ tịch.

     4. Tổ chức hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch phường với nhân dân: Hằng năm ít nhất hai lần, trước kỳ họp thường kỳ của HĐND Quận, thị xã, Chủ tịch phường có trách nhiệm tổ chức hội nghị đối thoại với nhân dân ở phường về những vấn đề liên quan đến quyền lợi và nguyện vọng chính đáng của công dân ở địa phương.

     Căn cứ vào quy mô dân số của phường, Cgur tịch phường có thể tổ chức đối thoại với nhân dân qua các đại biểu tổ dân phố.

     5. Quan hệ công tác

UBND, Chủ tịch phường chịu sự giám sát của HĐND Quận, thị xã trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn.

Chủ tịch phường chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của UBND, Chủ tịch UBND Quận, thị xã.

UBND, Chủ tịch phường chịu sự lãnh đạo của Đảng ủy phường trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của HĐND, UBND, Chủ tịch UBND Quận, thị xã giao và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

     6. Số lượng công chức phường

Biên chế công chức bình quân làm việc tại UBND phường là 15 người. Số bình quân này được tính trên tổng số phường của một Quận, thị xã.

Tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức làm việc tại UBND phường.

Chủ tịch UBND Quận, thị xã thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức làm việc tại UBND phường.

     7. Quy định về quản lý công chức làm việc tại UBND phường: Chủ tịch UBND Quận, thị xã quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, khen thưởng, kỷ luật, tạm đình chỉ công tác đối với Chủ tịch và Phó chủ tịch UBND phường; khen thưởng, kỷ luật công chức làm việc tại UBND phường; giao quyền Chủ tịch phường theo quy định của pháp luật.

     8. Thời hạn giữ chức vụ Chủ tịch, Phó chủ tịch phường

Thời hạn giữ chức vụ Chủ tịch, Phó chủ tịch phường cho mỗi lần bổ nhiệm là 5 năm, tính từ thời điểm quyết định bổ nhiệm có hiệu lực. Chủ tịch phường không giữ chức vụ quá 10 năm liên tục ở cùng một đơn vị hành chính phường.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận