cải cách hành chính - tổ chức

Công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của Thanh tra Quận
Ngày đăng 21/07/2021 | 09:26  | View count: 209

Ngày 11/3/2021, UBND quận Hoàng Mai có Quyết định số 1529/QĐ-UBND về việc thụ lý tố cáo đối với ông Đặng Xuân Chiến Phó Chủ tịch UBND phường Định Công có hành vi trả thù, trù dập, xúc phạm người tố cáo liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường 2,5 đoạn từ Đầm Hồng đến Quốc lộ 1A trên địa bàn phường Định Công, quận Hoàng Mai.

     Ngày 30/6/2021, UBND quận Hoàng Mai ban hành Kết luận số 13/KL-CTUBND về việc Kết luận nội dung tố cáo đối với ông Đặng Xuân Chiến – Phó Chủ tịch UBND phường Định Công.

     Căn cứ nội dung tố cáo, giải trình của người bị tố cáo, kết quả xác minh nội dung tố cáo, các tài liệu, chứng cứ có liên quan và đối chiếu với các quy định của pháp luật, UBND quận Hoàng Mai kết luận nội dung tố cáo đối với ông Đặng Xuân Chiến Phó Chủ tịch UBND phường Định Công có hành vi trả thù, trù dập, xúc phạm người tố cáo liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường 2,5 đoạn từ Đầm Hồng đến Quốc lộ 1A trên địa bàn phường Định Công, quận Hoàng Mai, nội dung tố cáo là Sai.

     Liên quan đến công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, Thanh tra Quận thường xuyên tổ chức họp giao ban theo tháng, hàng tuần để rà soát công việc phải giải quyết theo quy định./.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận