cải cách hành chính - tổ chức

Kết quả thực hiện kết luận giải quyết tố cáo số 13/KL-UBND ngày 06/7/2016 của UBND Thành phố tại phường Trần Phú
Ngày đăng 28/04/2022 | 16:33  | View count: 42

Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố tại Kết luận số 13/KL-UBND ngày 06/7/2016, UBND quận Hoàng Mai đã có Văn bản số 1607/UBND-TT ngày 03/8/2016 giao nhiệm vụ cho các đơn vị tổ chức thực hiện kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan và truy thu tiền sử dụng đất đối với 02 hộ dân, giữ nguyên hiện trạng đối với 01 trường hợp sử dụng đất đồng thời thu hồi phần diện tích đất công (70m2) để quản lý theo quy hoạch.

     Kết quả đến nay đã được các cơ quan chức năng tham mưu tổ chức thực hiện xong, tuy nhiên đối với nội dung chỉ đạo về việc thu hồi đất có khó khăn vướng mắc nên đã được UBND quận Hoàng Mai có báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của UBND Thành phố điều chỉnh cho phù hợp (từ thu hồi đất thành thu hồi GCN đã cấp đảm bảo sinh hoạt tín ngưỡng của nhân dân khu vực tại Quyết định số 14736/QĐ-UBND ngày 09/12/2021 của UBND quận Hoàng Mai).

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận