cải cách hành chính - tổ chức

Kết quả thực hiện Kết luận thanh tra số 15/KL-UBND ngày 14/7/2021 của UBND quận Hoàng Mai liên quan đến việc cấp GCN cho bà Nguyễn Thị Được tại phường Lĩnh Nam
Ngày đăng 28/04/2022 | 16:34  | View count: 49

Căn cứ nội dung đơn của công dân đề nghị xác định vị trí sử dụng đất trên thực tế theo GCNQSD đất do UBND huyện Thanh Trì năm 2003 cho bà Nguyễn Thị Được tại xã Lĩnh Nam, huyện Thanh Trì nay là phường Lĩnh Nam quận Hoàng Mai

     UBND quận Hoàng Mai đã thành lập Đoàn thanh tra để xác minh, làm rõ và có Kết luận thanh tra số 15/KL-UBND ngày 14/7/2021 đã khẳng định việc cấp GCN nêu trên là không có cơ sở, phải thu hồi (thực tế không có đất) vì ranh giới phân chia thửa đất trên bản đồ giữa hộ bà Nguyễn Thị Được và các hộ liền kề không phù hợp với ranh giới do các chủ sử dụng đã sử dụng đất trên thực địa mặc dù khi đối trừ trên bản đồ vẫn còn đất (55m2). Mặt khác việc lập, đo vẽ bản đồ qua các thời kỳ trước đây không chính xác (đo vẽ thêm) và không đúng hiện trạng sử dụng.

     Bên cạnh đó là việc thụ lý hồ sơ cấp đổi GCN năm 2003 của xã Lĩnh Nam đối với hộ bà Nguyễn Thị Được còn hình thức, không đầy đủ và có sự tẩy xóa nên UBND Quận đã giao đơn vị chức năng kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân thuộc UBND xã Lĩnh Nam trong việc thụ lý hồ sơ đồng thời có quyết định thu hồi, huỷ GCN đã cấp sai quy định.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận