cải cách hành chính - tổ chức

Tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2022
Ngày đăng 04/08/2022 | 10:28  | View count: 52

Ngày 29/7/2022, UBND quận Hoàng Mai phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2022. Dự và làm báo cáo viên có đồng chí Đỗ Đức Thịnh, Phó trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội.

     Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị thuộc Quận, đặc biệt là người đứng đầu trong công tác chỉ đạo các PTTĐ và thực hiện chủ trương, chính sách pháp luật về thi đua, khen thưởng; để công tác thi đua, khen thưởng thực sự là biện pháp quan trọng trong việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị; Trang bị kiến thức và nâng cao kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ làm công tác thi đua, khen thưởng; góp phần nâng cao hiệu quả tham mưu thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng của các cơ quan, đơn vị.

     Tại buổi tập huấn, 210 đồng chí là thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Quận; Đại diện lãnh đạo các cơ quan thuộc Quận ủy, UBND Quận; Đại diện lãnh đạo UBND và công chức làm công tác thi đua khen thưởng các 14 phường và Hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn Quận được truyền đạt; phổ biến một số điểm mới của Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi); Một số nội dung mới trong triển khai thực hiện các phong trào thi đua trọng tâm của Quận, đảm bảo phù hợp thực tiễn giai đoạn hiện nay: phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”, phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng, phong trào thi đua phòng chống dịch bệnh Covid-19; Việc xây dựng và triển khai thực hiện, tổng kết và khen thưởng thành tích trong thực hiện các chuyên đề, mô hình thi đua; Công tác phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng gương điển hình và Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt; Hướng dẫn tổ chức hoạt động và bình xét thi đua năm 2022 của các Cụm thi đua thuộc Quận; Một số lưu ý về tuyến trình, quy trình, thủ tục hồ sơ đề nghị các cấp khen thưởng; kỹ năng tổng hợp, viết báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng; Tổ chức trao tặng, đón nhận danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng theo quy định. Đồng thời, các học viên được nghe giảng viên giải đáp những vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ở cơ sở.

     Qua lớp tập huấn đã trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản, cập nhật thêm những thông tin mới về công tác thi đua khen thưởng và cách giải quyết những tình huống vướng mắc trong quá trình thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng. Trên cơ sở tiếp thu được các kiến thức cần chỉ đạo và tổ chức thực hiện đảm bảo thực chất, khách quan, thiết thực và hiệu quả; đồng thời, động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, thành tích đột xuất, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Quận./.

Nguồn: phòng Nội vụ quận

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận