cải cách hành chính - tổ chức

Thường trực Hội đồng nhân dân quận Hoàng Mai tổ chức phiên họp thứ 13
Ngày đăng 02/11/2022 | 09:43  | View count: 48

Thực hiện Kế hoạch hoạt động của HĐND quận Hoàng Mai, ngày 31/10/2022, Thường trực HĐND Quận đã tổ chức phiên họp thứ 13 để xem xét, thống nhất một số nội dung. Chủ trì phiên họp, đồng chí Nguyễn Quang Hiếu - Thành uỷ viên, Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch HĐND Quận; tham dự phiên họp có đồng chí Nguyễn Minh Tâm - Phó bí thư Quận uỷ, Chủ tịch UBND Quận, Thường trực HĐND Quận, các Ban HĐND Quận, các đơn vị có liên quan: Thanh tra Quận, phòng Quản lý đô thị, Văn phòng HĐND-UBND Quận và Ban Tiếp công dân Quận.

     Tại phiên họp, Thường trực HĐND Quận đã thông báo dự thảo Thông báo kết quả khảo sát về công tác quản lý, hoạt động của các điểm trông giữ phương tiện giao thông trên địa bàn quận Hoàng Mai và dự thảo Kết luận về giám sát công tác tiếp công dân, tiếp nhận, giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo; việc thực hiện các kết luận thanh tra và các thông báo, kết luận của Thường trực HĐND Quận liên quan đến công tác tiếp công dân, giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo năm 2022. Lãnh đạo UBND Quận cơ bản thống nhất với dự thảo do Thường trực HĐND Quận trình bày, đồng thời tiếp thu và giải trình một số nội dung có liên quan. Chỉ đạo tại phiên họp, đồng chí Nguyễn Quang Hiếu, Thành uỷ viên, Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch HĐND Quận đã ghi nhận những kết quả đã đạt được, UBND Quận đã tập trung chỉ đạo, điều hành với nhiều giải pháp cụ thể. Đồng chí Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch HĐND Quận cũng đã chỉ rõ những nhiệm vụ mà Quận cần tiếp tục thực hiện trong công tác quản lý, hoạt động của các điểm trông giữ phương tiện giao thông cũng như việc tiếp công dân, tiếp nhận, giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh, khiếu nại,  tố cáo.

     Cũng tại phiên họp, Thường trực HĐND Quận cũng đã xem xét, thống nhất một số nội dung công tác trọng tâm của HĐND Quận như: Kế hoạch tổ chức phiên giải trình về công tác quản lý, đảm bảo trật tự văn minh đô thị trên địa bàn quận Hoàng Mai; Kế hoạch giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ Năm - HĐND; Kế hoạch Giám sát công tác thu ngân sách trên địa bàn quận năm 2022; Kế hoạch chuẩn bị kỳ họp thứ 6 HĐND Quận...

Nguồn: Văn phòng HĐND-UBND quận

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận