cải cách hành chính - tổ chức

Quận Hoàng Mai triển khai, hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

Ngày đăng 15/06/2021 | 02:51 PM  | View count: 34
Thực hiện Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 22/3/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, Công...

Công bố danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND quận Hoàng Mai khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 28/05/2021 | 05:15 PM  | View count: 493
Công bố danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND quận Hoàng Mai khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026

Khảo sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của HĐND quận Hoàng Mai

Ngày đăng 21/05/2021 | 03:40 PM  | View count: 373
Thực hiện chương trình công tác của HĐND quận Hoàng Mai năm 2021, nhằm khảo sát, nắm bắt, đồng thời có những kiến nghị để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND...

Trách nhiệm của cử tri trẻ trước Ngày hội Non sông

Ngày đăng 19/05/2021 | 02:59 PM  | View count: 200
Trong những ngày này, khi mà các tầng lớp nhân dân trong cả nước đang sôi nổi hướng tới Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 thì tổ chức Đoàn thanh niên các cấp...

Hội đồng nhân dân quận Hoàng Mai khảo sát công tác bầu cử tại phường Lĩnh Nam

Ngày đăng 18/05/2021 | 02:18 PM  | View count: 227
Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015; Chương trình công tác số 04/CTr-HĐND ngày 29/01/2021 của Thường trực HĐND và hai...

Quận Hoàng Mai: Kiểm soát tốt dịch covid-19 để tổ chức bầu cử thành công

Ngày đăng 17/05/2021 | 09:23 AM  | View count: 137
Chiều 11-5, đồng chí Đinh Tiến Dũng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại...

Hội nghị giao ban công tác tháng 4, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2021 quận Hoàng Mai

Ngày đăng 14/05/2021 | 10:33 AM  | View count: 123
Thực hiện chương trình công tác năm 2021, ngày 06/5/2021, UBND quận Hoàng Mai đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 4, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2021. Đồng chí Nguyễn Minh Tâm...

Quận Hoàng Mai: Sẵn sàng cho cuộc bầu cử diễn ra thành công

Ngày đăng 13/05/2021 | 03:22 PM  | View count: 104
Cùng lúc thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng, vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế, khẩn trương đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp vào cuộc sống, nhưng quận Hoàng Mai (Hà Nội) vẫn...

Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về bầu cử

Ngày đăng 30/04/2021 | 02:10 PM  | View count: 119
Ngày 13/4/2021, UBND quận Hoàng Mai đã ban hành Công văn số 790/UBND-TP đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận, các tổ chức chính trị - xã hội, các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan,...

Quận Hoàng Mai triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021

Ngày đăng 26/04/2021 | 04:46 PM  | View count: 100
Ngày 20/1/2021, UBND Quận ban hành Kế hoạch số 105/KH-UBND về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2021 nhằm tăng cường hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp,...

Tăng cường tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 12/04/2021 | 03:32 PM  | View count: 137
Trong tháng 3 và tuần đầu tháng 4/2021, UBND quận Hoàng Mai đã tập trung tuyên truyền, phổ biến Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân vào các ngày 30/3, 01/4, 05/4 và 06/4 tới...

Nghị định số 32/2021/NĐ-CP: Tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 12/04/2021 | 03:03 PM  | View count: 135
Ngày 29/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 32/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền...

Những nội dung chủ yếu của Nghị định 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

Ngày đăng 08/04/2021 | 09:13 AM  | View count: 92
Nhằm cụ thể hóa Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 (Luật PCTN), Chính phủ đã ban hành Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ,...

Hội đồng nhân dân quận Hoàng Mai nhiệm kỳ 2016-2021 vinh dự được nhận cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 02/04/2021 | 11:38 AM  | View count: 309
Nhiệm kỳ 2016 - 2021, tổ chức, bộ máy của HĐND quận Hoàng Mai được triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định của Luật, đủ về số lượng, cơ cấu và đảm bảo chất lượng. Hoạt động đã có nhiều đổi mới...

Tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 02/04/2021 | 10:50 AM  | View count: 93
Trong tháng 3/2021, UBND quận Hoàng Mai đã tập trung tuyên truyền, phổ biến Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân vào các ngày 12/3, 17/3 và 26/3 tới Thành viên Ban chỉ đạo...

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận