chỉ đạo Quận ủy - HĐND - ủy ban nhân dân

Kết luận của đồng chí Đỗ Thanh Tùng - PCT UBND Quận tại buổi tiếp công dân định kỳ ngày 10/6/2022

Ngày đăng 17/06/2022 | 05:25 PM  | View count: 551
Chi tiết xem tại đây

Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND Quận tại buổi tiếp công dân định kỳ ngày 27/5/2022

Ngày đăng 03/06/2022 | 09:34 AM  | View count: 221
Chi tiết xem tại đây

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận