chỉ đạo huyện ủy - HĐND - ủy ban nhân dân

Phường Yên Sở tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018
Ngày đăng 12/01/2018 | 10:39  | View count: 430

Ngày 05/01/2018, Đảng ủy phường Yên Sở đã tổ chức hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018

     Về dự Tổng kết có đồng chí Nguyễn Anh Cường - Thường vụ quận Ủy - Chủ tịch UBMTTQ quận Hoàng Mai; đồng chí Lê Văn Thuận - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường, các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy - TT HĐND - UBND - UB MTTQ phường; các đồng chí Đảng ủy viên, Thường trực HĐND, UBND phường, Ban tuyên giáo Đảng ủy phường; Trưởng các ban, ngành đoàn thể chính trị, tổ chức xã hội, các đồng chí bí thư 15 chi bộ, Chi ủy viên, các đồng chí Đảng viên trong Đảng bộ và các đồng chí là Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017.

     Năm qua, Đảng bộ phường Yên Sở đã hoàn thành tốt các mục tiêu kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng, quân sự địa phương theo chương trình đã đề ra.  Đại bộ phận cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ đoàn kết thống nhất, phát huy dân chủ, có ý thức trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể địa phương phát triển vững mạnh, toàn diện.

     Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ hoạt động đi vào nề nếp, có chiều sâu; thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nghiên cứu, quán triệt cụ thể hóa nghị quyết Đại hội Đảng các cấp bằng nghị quyết, chương trình kế hoạch cụ thể. Kết quả đã đạt toàn diện trên các lĩnh vực, nhiều chỉ tiêu kinh tế, xã hội hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra, điển hình như công tác xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác quốc phòng - quân sự địa phương, công tác tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tình trạng khiếu kiện đông người được giải quyết triệt để, đã tạo ra sự chuyển biến tư tưởng, nhận thức rõ rệt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nhằm nâng cao nhận thức về lý luận Chủ nghĩa Mác - Lê Nin - Tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên. Sự phối hợp giữa Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tổ chức triển khai Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Đảng và các nhiệm vụ chính trị khác trên địa bàn ngày càng chặt chẽ và có hiệu quả.

     Tại hội nghị đã có 4 ý kiến tham luận về các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhằm thực hiện tốt nội dung sinh hoạt và quy chế trong chi bộ; giải pháp nâng cao chất lượng công tác tham mưu kiểm tra, giám sát xây dựng Đảng; nâng cao Chất lượng quản lý đảng viên, phân công nhiệm vụ cho Đảng viên.

     Phát biểu tại hội nghị đồng chí Nguyễn Anh Cường - Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch UBMTTQ phường đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh  tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2017 của Đảng bộ và nhân dân phường Yên Sở. Đồng chí cũng chỉ ra một số hạn chế, tồn tại trong năm và đề nghị các đồng chí bí thư các chi bộ cần bám sát các nghị quyết, kế hoạch, chương trình của Đảng ủy để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2018.

     Trong dịp này, Đảng ủy phường đã khen thưởng 2 chi bộ đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh xuất sắc”, 7 chi bộ đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh”, có 43 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017./.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận