chỉ đạo huyện ủy - HĐND - ủy ban nhân dân

Ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đỗ Thanh Tùng - PCT UBND quận Hoàng Mai tại cuộc họp về công tác GPMB một số dự án trên địa bàn Quận
Ngày đăng 17/10/2018 | 10:32  | View count: 581

Chi tiết xem tại đây