chỉ đạo huyện ủy - HĐND - ủy ban nhân dân

Ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Kiều Oanh - PCT UBND quận về việc kiểm điểm tiến độ GPMB một số dự án trên địa bàn Quận ngày 17/10/2018
Ngày đăng 01/11/2018 | 09:10  | View count: 661

Chi tiết xem tại đây