chỉ đạo huyện ủy - HĐND - ủy ban nhân dân

Ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Kiều Oanh - PCT UBND Quận về việc kiểm điểm tiến độ GPMB một số dự án trên địa bàn Quận ngày 23/10/2018
Ngày đăng 08/11/2018 | 11:30  | View count: 309

Chi tiết xem tại đây

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận