chỉ đạo Quận ủy - HĐND - ủy ban nhân dân

Kết luận tại cuộc họp về công tác GPMB một số dự án và đấu giá quyền sử dụng đất năm 2021 quận Hoàng Mai do đồng chí Đỗ Thanh Tùng - PCT UBND quận chủ trì ngày 16/6/2021
Ngày đăng 21/06/2021 | 10:23  | View count: 660

Chi tiết xem tại đây

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận