chỉ đạo huyện ủy - HĐND - ủy ban nhân dân

Kết luận của đồng chí Nguyễn Kiều Oanh - PCT UBND quận về việc tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch và phương án hoạt động trong điều kiện phòng, chống dịch của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Quận
Ngày đăng 15/09/2021 | 09:12  | View count: 207

Chi tiết xem tại đây

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận