chỉ đạo huyện ủy - HĐND - ủy ban nhân dân

Kết luận tại cuộc họp về một số nội dung thuộc khối phụ trách ngày 04/11/2020

Ngày đăng 12/11/2020 | 04:50 PM  | View count: 329
Chi tiết xem tại đây

Lịch công tác tuần của Thường trực Quận ủy Hoàng Mai (từ ngày 02/11/2020 đến ngày 06/11/2020)

Ngày đăng 03/11/2020 | 10:43 AM  | View count: 254
Chi tiết xem tại đây

Kết luận tại cuộc họp về một số dự án trên địa bàn quận Hoàng Mai ngày 23/10/2020

Ngày đăng 02/11/2020 | 10:42 AM  | View count: 534
Chi tiết xem tại đây

Thông báo về việc thay đổi thời gian tiếp công dân của UBND quận Hoàng Mai tháng 10, 11, 12/2020

Ngày đăng 31/10/2020 | 11:44 AM  | View count: 130
Chi tiết xem tại đây

Thông báo lịch tiếp công dân của UBND quận Hoàng Mai tháng 10, 11, 12 năm 2020

Ngày đăng 22/10/2020 | 09:38 AM  | View count: 497
Chi tiết xem tại đây

Kết luận tại cuộc họp về một số dự án trên địa bàn quận Hoàng Mai ngày 02/10/2020

Ngày đăng 09/10/2020 | 11:06 AM  | View count: 937
Chi tiết xem tại đây

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận