chỉ đạo huyện ủy - HĐND - ủy ban nhân dân

Ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai về công tác GPMB một số dự án trên địa bàn Quận

Ngày đăng 20/12/2016 | 06:14 PM  | View count: 775
Nội dung chi tiết xem tại đây:

Ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Đức Hải - PCT UBND Quận về công tác GPMB một số dự án trên địa bàn Quận

Ngày đăng 08/11/2016 | 10:44 AM  | View count: 1430
Nội dung chi tiết xem tại đây:

Ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Kiều Oanh - PCT UBND Quận về tình hình hoạt động chợ trên địa bàn Quận

Ngày đăng 04/11/2016 | 02:34 PM  | View count: 425
Nội dung chi tiết xem tại đây:

Ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai về công tác GPMB một số dự án trên địa bàn Quận

Ngày đăng 02/11/2016 | 09:40 AM  | View count: 395
Nội dung chi tiết xem tại đây:

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận