chỉ đạo huyện ủy - HĐND - ủy ban nhân dân

Lịch công tác tuần của Thường trực Quận ủy Hoàng Mai (từ ngày 02/11/2020 đến ngày 06/11/2020)

Ngày đăng 03/11/2020 | 10:43 AM  | View count: 528
Chi tiết xem tại đây

Kết luận tại cuộc họp về một số dự án trên địa bàn quận Hoàng Mai ngày 23/10/2020

Ngày đăng 02/11/2020 | 10:42 AM  | View count: 757
Chi tiết xem tại đây

Thông báo về việc thay đổi thời gian tiếp công dân của UBND quận Hoàng Mai tháng 10, 11, 12/2020

Ngày đăng 31/10/2020 | 11:44 AM  | View count: 330
Chi tiết xem tại đây

Thông báo lịch tiếp công dân của UBND quận Hoàng Mai tháng 10, 11, 12 năm 2020

Ngày đăng 22/10/2020 | 09:38 AM  | View count: 1062
Chi tiết xem tại đây

Kết luận tại cuộc họp về một số dự án trên địa bàn quận Hoàng Mai ngày 02/10/2020

Ngày đăng 09/10/2020 | 11:06 AM  | View count: 1166
Chi tiết xem tại đây

Kết luận tại cuộc họp về một số dự án trên địa bàn quận Hoàng Mai ngày 23/9/2020

Ngày đăng 29/09/2020 | 04:33 PM  | View count: 1064
Chi tiết xem tại đây

Kết luận của đồng chí Đỗ Thanh Tùng - PCT UBND quận tại buổi tiếp công dân định kỳ ngày 11/9/2020

Ngày đăng 24/09/2020 | 11:38 AM  | View count: 418
Chi tiết xem tại đây

Kết luận tại cuộc họp về tổng mặt bằng một số dự án trên địa bàn Quận ngày 16/9/2020

Ngày đăng 22/09/2020 | 11:43 AM  | View count: 739
Chi tiết xem tại đây

Kết luận tại cuộc họp về một số dự án trên địa bàn quận Hoàng Mai

Ngày đăng 15/09/2020 | 04:29 PM  | View count: 752
Chi tiết xem tại đây

Kết luận tại cuộc họp về một số dự án trên địa bàn quận Hoàng Mai ngày 03/9/2020

Ngày đăng 10/09/2020 | 10:51 AM  | View count: 743
Chi tiết xem tại đây

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận