chỉ đạo huyện ủy - HĐND - ủy ban nhân dân

Kết luận của đồng chí Nguyễn Quang Hiếu - Chủ tịch UBND Quận tại buổi tiếp công dân ngày 28/6/2019

Ngày đăng 03/07/2019 | 11:35 AM  | View count: 991
Chi tiết xem tại đây

Kết luận của đồng chí Đỗ Thanh Tùng - PCT UBND Quận tại buổi tiếp công dân định kỳ ngày 14/6/2019

Ngày đăng 25/06/2019 | 10:12 AM  | View count: 1016
Chi tiết xem tại đây

Kết luận của đồng chí Nguyễn Quang Hiếu - Chủ tịch UBND Quận tại buổi tiếp công dân ngày 31/5/2019

Ngày đăng 16/06/2019 | 10:59 AM  | View count: 1858
Chi tiết xem tại đây

Kết luận của đồng chí Đỗ Thanh Tùng - PCT UBND quận tại buổi tiếp công dân ngày 30/5/2019

Ngày đăng 16/06/2019 | 10:57 AM  | View count: 1448
Chi tiết xem tại đây

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận