TIN TỨC KHÁC

Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam trên địa bàn quận Hoàng Mai năm 2018
Ngày đăng 01/08/2018 | 14:47  | View count: 222

Hướng tới tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam năm 2018 với chủ đề "Xã hội chung tay chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn". Nhằm tiếp tục phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Kính lão trọng thọ” của con cháu với bố mẹ, ông bà, góp phần hỗ trợ đời sông của người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương, thu hút sự quan tâm của các tổ chức, cá nhân và cộng đồng xã hội tích cực tham gia chăm sóc, phụng dưỡng và phát huy vai trò của người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

     Quan tâm chăm sóc Người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa, người cao tuổi khuyết tật ở cơ sở là trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức xã hội, kịp thời tham mưu, đề xuất giúp đỡ cho phù hợp. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà người cao tuổi không nơi nương tự, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật, tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăm chưa có chế độ bảo hiểm y tế và tổ chức các hoạt động chăm sóc người cao tuổi

     Qua việc triển khai Kế hoạch Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam với chủ đề "Xã hội chung tay chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn" đồng thời rà soát, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, vướng mắc cần tháo gỡ đối với tổ chức Hội. Kịp thời phản ánh công tác lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, các ngành Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể trong việc triển khai Kế hoạch, kịp thời biểu dương, nhân rộng gương điển hình tiên tiến, lãnh đạo tập thể, cá nhân làm tốt công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi ở cơ sở./.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận