TIN TỨC KHÁC

Tuyên truyền về Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018 quận Hoàng Mai
Ngày đăng 08/10/2018 | 15:50  | View count: 451

Ngày 28/9/2018, UBND quận Hoàng Mai ban hành Kế hoạch số 262/KH-UBND về tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”. Nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong cộng đồng về tầm quan trọng của việc học tập thường xuyên, học tập suốt đời đối với dự phát triển toàn diện của cá nhân; huy động được sự quan tâm và tham gia tích cực của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc triển khai các hoạt động của “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”

     Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập để cán bộ, nhân viên, người lao động nhận thức được ý nghĩa và tính cấp thiết của việc cập nhật, tiếp thu, vận dụng những tri thức mới vào sản xuất và các hoạt động trong xã hội nhằm tăng năng suất lao động, tăng trưởng kinh tế, giảm nghèo, phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng cuộc sống. Tổ chức Tuần lễ thiết thực, hiệu quả, nhằm thu hút được sự quan tâm và tham gia tích cực của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn, các lực lượng xã hội, qua đó khuyến khích người dân chủ động học tập thường xuyên, liên tục và suốt đời, hướng tới xây dựng xã hội học tập.

     Học tập suốt đời của UNESCO đã khởi xướng việc tôn vinh Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời hay Tuần lễ người lớn học tập trên toàn thế giới. Trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục, tự học và học tập suốt đời là một luận điểm quan trọng và xuyên suốt. Người từng nói: “Sự học là vô cùng”, “Thế giới tiến bộ không ngừng, ai không học là lùi”; “Học hỏi là một việc phải tiếp tục suốt đời. Suốt đời phải gắn liền lý luận với công tác thực tế. Không ai có thể tự cho mình đã biết đủ rồi, biết hết rồi”. Bác Hồ kính yêu của chúng ta là tấm gương sáng ngời về sự học như vậy. Người đã từng tự học, vừa lao động để kiếm sống, biết và sử dụng thông thạo nhiều ngoại ngữ mà không qua một con đường đào tạo chính quy nào. Chính từ sự học đó mà Bác đã dẫn dắt dân tộc Việt Nam đến bến bờ vinh quang.

     Trong bối cảnh toàn cầu hóa, giáo dục và đào tạo vừa là quyền cơ bản của con người, vừa là chìa khóa của phát triển bền vững, hòa bình, ổn định, tăng trưởng kinh tế - xã hội. Mục tiêu và cũng là giải pháp mang tính thời đại của mọi nền giáo dục trên thế giới và xây dựng xã hội học tập, tạo cơ hội học tập suốt đời cho mọi người dân.

     Ngày nay, thế giới đang vận động và phát triển từng ngày, khoa học công nghệ có những bước phát triển tưởng như huyền thoại, trong xã hội ấy con người luôn là động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển của toàn xã hội. Hơn nữ kiến thức của nhân loại là vô cùng, vô tận, con người dù học một đời cũng không thể nào hết được, ai không chịu khó học tập suốt đời người đó sẽ đi lùi là kẻ lạc hậu và tự bản thân mình sẽ thua kém người khác. Vậy nên chỉ có xác định tư tưởng đúng đắn xem việc học là nhiệm vụ suốt đời thì mới thực sự là người sáng suốt, kịp thời./.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận