TIN TỨC KHÁC

Trường Mầm non Hoa Mai tham gia tập huấn phòng cháy chữa cháy
Ngày đăng 27/02/2019 | 09:09  | View count: 340

Trường học là nơi nuôi dưỡng, đào tạo các thế hệ dựng xây đất nước. Nơi đây, mỗi cá nhân có thể tích tụ được kiến thức cơ bản nhất để có thể bước những bước xa hơn trong cuộc sống sau này. Kỹ năng mà mỗi cá nhân tích tụ có thể thông qua kiến thức giảng dạy nhưng cũng có thể có được qua những hình ảnh trực quan của nhà trường

     Học sinh trong trường học nhất là học sinh lứa tuổi mẫu giáo là đối tượng ít có hiểu biết về nguy hiểm cháy, khi có cháy lại thường bị hoảng loạn do vậy nếu cháy xảy ra trong giờ học sẽ rất dễ dẫn đến sự dẫm đạp lên nhau trong quá trình chạy thoát nạn. Bên cạnh đó, do ít hiểu biết về cháy nổ, các em còn chơi đùa, nghịch lửa trong giờ chơi, sinh hoạt và đó có thể trở thành nguồn nhiệt gây cháy. Do vậy, tổ chức công tác PCCC có vị trí vô cùng quan trọng, vừa góp phần đảm bảo an toàn PCCC cho nhà trường song đồng thời cải tạo nhân sinh quan trong mỗi cá nhân về công tác đảm bảo an toàn PCCC.

     Trường học là đối tượng cần được tổ chức PCCC bởi trong trường học cháy có thể xảy ra ở bất cứ vị trí nào. Nhận thức được sự cần thiết và quan trọng của công tác PCCC trong nhà trường, trường mầm non Hoa Mai đã phối kết hợp với Phòng CS-PCCC số 8 tổ chức tập huấn “Phòng cháy chữa cháy” cho tập thể CBGVNV và học sinh trong nhà trường.

     Cùng với công tác tổ chức tập huấn kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh, nhà trường kết hợp kiểm tra, bổ sung các thiết bị phòng cháy chữa cháy như: bình bọt chữa cháy, tiêu lệnh nội quy, họng nước chữa cháy để đảm bảo an toàn PCCC trong trường.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận