TIN TỨC KHÁC

Liên hoan văn nghệ kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019)
Ngày đăng 28/05/2019 | 16:28  | View count: 986

Thực hiện Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 18/4/2019 của UBND quận Hoàng Mai về tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền, cổ động trực quan kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1980 - 19/5/2019). Tối ngày 17/5/2019, quận Hoàng Mai đã tổ chức đêm văn nghệ kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại sân khấu ngoài trời đình Nam Dư Thượng, phường Lĩnh Nam

     Hàng năm, vào ngày 19 tháng 5 cùng với cả nước, lòng chúng ta lại bâng khuâng tưởng nhớ đến Bác Hồ kính yêu. Ngày 19/5/1946, lần đầu tiên nhân dân ta kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Từ đó trở đi, cứ đến dịp 19/5, toàn dân ta cùng sống những giây phút đặc biệt, niềm vui dâng trào, kính yêu Bắc vô hạn.

     Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân Việt Nam, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, Người đã hiến dâng toàn bộ cuộc đời mình cho độc lập của Tổ quốc và tự do, hạnh phúc của nhân dân. Giữa lúc phong trào cách mạng Việt Nam bế tắc về đường lối và tổ chức lãnh đạo, Nguyễn Ái Quốc đã tìm ra con đường cách mạng vô sản, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là lãnh tụ Hồ Chí Minh, nhân dân Việt Nam đã gắn kết thành một khối, phát huy cao độ sức mạnh toàn dân tộc làm nên thắng lợi Cách mạng Tháng Tám năm 1945, lật đổ chế độ thực dân phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Ngay sau khi giành được độc lập, chính quyền cách mạng non trẻ của Việt Nam đứng trước tình thế vô cùng khó khăn, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng toàn Đảng sáng suốt đề ra đường lối đúng đắn, chèo lái con thuyền cách mạng vượt qua thác ghềnh, bảo vệ Đảng và giữ vũng chính quyền cách mạng.

     Để tưởng nhớ công ơn của Bác, tháng 5 lịch sử, cả nước ta đang ra sức thi đua lập nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - vị Cha già, Người lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, danh nhân văn hóa thế giới. Người cống hiến trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, mang lại cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

     Chương trình với hàng trăm diễn viên của đội văn nghệ lưu động quận Hoàng Mai qua những tiết mục ca múa, nhạc ca ngợi quê hương, đất nước, ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại đã mang đến cho người xem ấn tượng sâu sắc góp phần khơi dậy tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào dân tộc, lòng biết ơn vô hại đối với vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của dân tộc Việt Nam./.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận