TIN TỨC KHÁC

Hoạt động của Hội cựu chiến binh quận Hoàng Mai
Ngày đăng 29/05/2019 | 15:53  | View count: 813

Hoạt động của Hội cựu chiến binh quận Hoàng Mai

     Thực hiện Kế hoạch số 86/KH-CCB ngày 14/01/2019 của Hội CCB thành phố Hà Nội về việc tổ chức hội nghị tổng kết thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014-20119. Thường trực Hội CCB quận Hoàng Mai có hướng dẫn số 06 ngày 04/3/2019 gửi các Hội cơ sở triển khai thực hiện kế hoạch số 86/KH-CCB ngày 14/01/2019 của Thành Hội

     Ngày 10/4/2019, chỉ đạo Hội CCB phường Định Công tổ chức làm điểm hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014-2019. Để từ đó rút kinh nghiệm và thống nhất công tác tổ chức hội nghị cho 13 cơ sở Hội CCB phường thực hiện.

     Ngày 26/4/2019, Hội CCB phường Hoàng Liệt tổ chức hội nghị và đến ngày 16/5/2019 đã có 14/14 cơ sở Hội Cựu chiến binh phường tổ chức thành công hội nghị, đảm bảo đúng hướng dẫn quy định của trên, nội dung báo cáo tổng kết phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014-2019.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận